Archief

Detachering voor CSG Willem van Oranje

Wie te weinig capaciteit heeft voor het realiseren van de beoogde communicatiedoelstellingen, kan daarvoor tijdelijk een deskundige van een communicatiebureau in huis halen. Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland doet dit momenteel. De school maakt dankbaar gebruik van de versterking door BOOM-communicatieprofessional David Westveer.

BOOM Communicatie voerde onlangs een kwalitatief communicatieonderzoek uit naar het imago van de scholengemeenschap en scherpte de positionering van de school aan. In dat traject werden onder meer leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en toeleverende scholen bevraagd. Uit de verzamelde onderzoeksgegevens is vervolgens samen met een werkgroep – waarin alle geledingen van de school en enkele ouders betrokken waren – de positionering van de school aangescherpt.

Degelijke reputatie
Westveer: “Uit de uitgevoerde verkenning en de daarop volgende analyse bleek dat CSG Willem van Oranje een sterk merk is met een degelijke reputatie. De verwachtingen van de samenleving veranderen echter snel. Van scholen wordt transparantie, interactie, samenwerking en meer verbinding met de samenleving verwacht. CSG Willem van Oranje is daarin ver, maar wil activiteiten goed blijven uitvoeren. Met het oog op de nabije toekomst is BOOM Communicatie gevraagd de communicatie- en wervingsactiviteiten van de school te optimaliseren”.

Westveer voert niet alle werkzaamheden op het gebied van communicatie en werving uit. “Binnen de school zijn zulke werkzaamheden al grotendeels ingebed. Het is dan ook de insteek dat ik de communicatie en werving een impuls geef en als deskundige en als coach stuur op versterking van het communicatieve vermogen en een marktgerichte houding van de school. Ik heb me allereerst bezighouden met het optimaliseren van de wervings- en voorlichtingsactiviteiten en het coördineren van de Open Dag. Daarnaast werk ik aan een nieuw communicatiebeleid en zet ik een programma op voor internal branding. Mijn inbreng moet ertoe leiden dat de organisatie gericht en heel bewust met communicatie omgaat. Om in onderwijstermen te spreken: er moet sprake zijn van een duurzaam leereffect bij de organisatie.”

BOOM Communicatie detacheert communicatieprofessionals op zowel strategisch als operationeel niveau. Projectcoördinatoren, communicatieadviseurs en -medewerkers van BOOM leveren op detacheringsbasis kwalitatieve input en nemen opdrachtgevers heel wat werk uit handen. Westveer is in oktober aan de slag gegaan en rond zijn werkzaamheden in januari af.