Archief

Digitale diensten gemeenten staan stil

De ontwikkeling van digitale loketten waar burgers interactief producten en diensten kunnen gebruiken van gemeenten, lijkt stil te staan. Producten die gemeenten eerder interactief aanboden, zijn niet altijd meer beschikbaar. Dit blijkt uit de 'benchmark digitale dienstverlening 2010' van Ernst & Young.

Ernst & Young verricht sinds 2005 onderzoek naar de digitale dienstverlening van Nederlandse gemeenten. De onderzoekers constateerden van 2006 tot en met 2009 een duidelijke vooruitgang in de digitale dienstverlening van gemeenten. Anno 2010 blijkt de ontwikkeling minimaal en staat de verdere ontwikkeling van interactieve digitale dienstverlening volgens Ernst & Young stil. De onderzoekers constateren zelfs een afname in ‘digitale volwassenheid' bij een aantal diensten.

Diensten die tot voor kort via een digitaal loket beschikbaar waren, zoals het doorgeven van een verhuizing, worden niet langer door een aantal gemeenten aangeboden. Volgens Ernst & Young is de afname te wijten aan bijvoorbeeld het stopzetten van het project eFormulieren, het blokkeren van delen van een digitaal loket ten behoeve van onderhoud en het niet meer beschikbaar stellen van pagina's zonder gebruik van DigiD.

De gemeente Den Haag doet het volgens het onderzoekrapport het best en heeft het ‘meest volwassen' digitale loket. De gemeente is ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk gegroeid in de interactiviteit van de aangeboden diensten. Ook de werking van de zoekmachine is verbeterd. In Den Haag zijn burgers en ondernemers digitaal gezien het beste af: de meeste gemeentelijke diensten zijn volledig digitaal af te nemen.

Geraadpleegde bron: Communicatieonline.nl