Archief

Diploma behalen tijdens het werk

Natuurlijk ziet u graag groei bij uw medewerkers en stimuleert u ze maar al te graag om naar school te gaan. Maar u ziet de tijd die ze aan hun opleiding besteden liever niet ten koste gaan van het werk. U wilt de verletkosten en de studiekosten zoveel mogelijk beperken. De nieuwe opleidingsformule ‘Groeiwerk' biedt daar de oplossing voor.

Groeiwerk richt zich op het behalen van een formele mbo-kwalificatie tijdens het werk. Het is een traject waarin de kennis en (werk)ervaring van uw medewerkers als vertrekpunt dienen, de opleiding op de werkvloer plaatsvindt en de kosten beperkt blijven.

Het eerste Groeiwerk-traject gaat plaatsvinden bij Stichting Werkt voor Ouderen, met ROC Zeeland als toeleverend opleidingsinstituut. Naar verwachting zullen er binnenkort meer opleidingsinstituten volgen die het traject gaan aanbieden. Deze opleiders kunnen gebruik gaan maken van de brochure die BOOM® voor het project ontwikkeld heeft, evenals de naam ‘Groeiwerk'.

Hoe werkt Groeiwerk?
Na het vaststellen van de opleidingsvraag wordt het opleidingstraject uitgewerkt. Daarbij wordt eerst in kaart gebracht over welke kennis en competenties de medewerkers beschikken. Daaropvolgend wordt een EVC-procedure afgenomen. De afkorting EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties'. Werkervaring, gevolgde cursussen, trainingen en praktijkscholing worden daarbij in beeld gebracht en ‘omgerekend' naar studiepunten die geldig zijn in een officieel opleidingstraject. Vervolgens worden uw medewerkers ingeschreven in een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). De opleidingsactiviteiten worden zoveel mogelijk geïntegreerd met de beroepspraktijk van de werknemers. Echte ‘training-on-the-job' dus. De rijksoverheid betaalt mee aan het opleidingstraject, zodat de kosten voor de werkgever beperkt blijven tot het door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde cursusgeld en kosten voor ontwikkeling, materiaal en extra begeleiding. Een belangrijk deel van de kosten kan worden vergoed door toepassing van de Wet vermindering Afdracht, de zogenaamde WVA-Onderwijs. Daarnaast bestaan er ook subsidieregelingen voor de EVC-procedures.

Door de vele voordelen die er voor zowel werkgevers als werknemers met deze formule te behalen zijn, zal Groeiwerk waarschijnlijk snel een begrip worden.