Archief

Dit moet je zeker kopen! #paid

Door af en toe iets positiefs te twitteren over een bepaald merk, of door met een tweet de aandacht te vestigen op een nieuw boek of een nieuwe film, kunnen BN'ers een aardig zakcentje bijverdienen. Bij dat gesponsord twitteren is het voor het publiek lang niet altijd duidelijk of de bekende Nederlander nu écht dol is op dat merk, of dat het gewoon om keiharde euro's te doen is. Voortaan moet dat anders, vindt branchevereniging DDMA. Waar sprake is van een ‘gesponsorde mening' moet er door middel van hashtags duidelijk gemaakt worden dat het om een commercieel bericht gaat.

De DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) is een platform voor de direct marketing industrie (direct mail, telemarketing, sales promotion en e-commerce). De branchevereniging heeft de Code Social Media Marketing gelanceerd, waaraan alle 270 leden zich hebben gecommitteerd. In de code wordt beschreven dat relevante relaties tussen een adverteerder en de verspreider van een gesponsorde bericht op een duidelijke manier openbaar moet worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van de hashtags: #paid als de twitteraar een geldelijke vergoeding krijgt of #spon voor een sponsoring in een andere vorm dan geld. Verder is het volgens de code niet toegestaan om kinderen jonger dan 12 jaar te stimuleren tot het publiceren van reclameberichten op social media.

De code is tot stand gekomen na afstemming met de branche door middel van een publiek debat, een online discussieforum en overleg tussen de Consumentenbond en de DDMA Commissie Regelgeving. “De ontvanger moet de geloofwaardigheid van een mening kunnen beoordelen. En daarvoor is transparantie nodig over de relatie tussen zender en het merk waarover het gaat”, aldus Willem Sodderland, initiatiefnemer van de Code binnen de DDMA en voorzitter van de DDMA Commissie Social Marketing.

De code wordt binnenkort ingediend bij de Stichting Reclame Code. Wanneer hij wordt aangenomen, geldt deze voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven.

Geraadpleegde bron: Ddma.nl.