Archief

DM-campagne voor Adformatie Groep

De Adformatie Groep brengt met een DM-campagne haar advertentiemogelijkheden op een ludieke wijze onder de aandacht bij contactpersonen in de grafimediabranche. Ontvangers van een op interactie gerichte mailing kunnen door het insturen van een antwoordkaart een afgestemd mediaplan ontvangen.

De grote variatie aan mediatitels, evenementen en thema's en de op doelgroepen gerichte advertentiemogelijkheden van de Adformatie Groep zijn niet of onvolledig bekend bij adverteerders. De Adformatie Groep wil daarom relaties en potentiële klanten informeren over de bestaande en uitgebreide advertentiemogelijkheden. Met name het aspect dat adverteerders heel gericht op een doelgroep kunnen afstemmen, moet worden uitgedragen.

Met de gestarte DM-campagne wordt op dit moment de bekendheid van advertentiemogelijkheden vergroot. De doelgroepen van Adformatie Groep ontvangen een fraai vormgegeven mailing waarmee zij door middel van het plakken van stickers op een antwoordkaart hun mediadoelen en doelgroepen kunnen bepalen. Relevante kanalen, evenementen en thema's kunnen vervolgens ook op de antwoordkaart worden aangevinkt. Zo wordt voor de doelgroep inzchtelijk dat de Adformatie Groep gerichte advertentiemogelijkheden aanbiedt.

Mediaplan
Ontvangers van de mailing kunnen de antwoordkaart insturen en daarmee een op maat opgesteld mediaplan ontvangen. Een media-adviseur neemt na het ontvangen van een reactie contact op en licht een prospect de verschillende opties toe. Gaan de prospects in op de aanbieding, dan maken zij kans op een mediabesteding ter waarde van 5.000 euro. Op deze wijze stimuleert de Adformatie Groep haar directe verkoop.

Enkele bekende titels die onder Adformatie Groep vallen zijn Adformatie, Communicatie, Tijdschrift voor Marketing, Marketing Result en Creatie.