Archief

Drie hoofdpersonen met een raakvlak

Drie personen die een relatie hebben tot het onderwijs, staan centraal in de nieuwe formule van Raakvlak. Hun verhalen vormen het hart van dit relatieblad van beroepsopleider Scalda dat tot doel heeft achtergronden, opinies en vooral inspiratie te bieden met ‘het onderwijs als raakvlak'.

In tekst en beeld komen de drie hoofdpersonen nadrukkelijk naar voren. Voor wat betreft de foto's wordt er bij elk interview aansluiting gezocht bij de persoonlijke belevingswereld van de geportretteerde persoon. Zo is bij Roel Adriaansens, directeur Veiligheid Gezondheid & Milieu bij Dow Chemicals en voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging in Zeeland, zijn passie voor oude landkaarten te zien. Adriaansens vindt zichzelf echter geen geschiedenisfreak. “Dan had ik een ander vak gekozen. Het gaat me bij die landkaarten dan ook niet om de historie zelf; ik vind het alleen leuk om vanuit het zichtbare heden naar die kaarten te kijken. Om als amateur de aardrijkskundige inrichting van je omgeving enigszins verklaard te zien”, aldus Adriaansens.

Ruime aandacht gaat er ook uit naar Annemiek Verhage-Hermens, die onlangs gestopt is met haar werkzaamheden als directeur van het College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging van Scalda. Zij gaat de vrije tijd die haar pensionering met zich meebrengt voor een groot deel doorbrengen in Turkije, waar haar dochter en schoonzoon heen verhuizen. Annemiek Verhage-Hermens: “Voor mijn dochter, schoonzoon en hun twee kinderen kan ik op die manier iets betekenen. En ik heb wel zin in een avontuur; iets ongewis. Ik besef dat als ik nog zoiets wil, het nu moet gebeuren. Dat wil zeggen: nu ik nog ‘jong' ben!”.

Maria van der Vliet is de derde hoofdpersoon in deze Raakvlak. Zij is docente werktuigbouw/metaal bij het College voor Techniek en Design van Scalda. Zij houdt een warm pleidooi voor meer vrouwen in technische beroepen. “Heel veel meisjes hebben de capaciteiten om in de techniek te werken, maar worden hierin van huis uit niet gestimuleerd en kiezen dus niet voor het technisch onderwijs. Dat is jammer, want er is werk zat en het is heel leuk en creatief werk”, geeft Maria van der Vliet aan.

Door in te zoomen op de beroepsmatige én persoonlijke achtergronden van personen die in relatie staan tot het onderwijs, wil Raakvlak informeren en inspireren. Op die manier is Raakvlak een belangrijk 'relatie- en inspiratiemedium' van Scalda; de organisatie die vorig jaar is gevormd door het samengaan van ROC Westerschelde en ROC Zeeland. In het blad draait het niet om Scalda zelf, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door een eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) is Raakvlak interessant voor iedereen die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is.

Joop Maas van BOOM Communicatie: “De nieuwe redactieformule van Raakvlak zie ik als geslaagde stap om het blad Raakvlak naar een hoger niveau te tillen. Met een verschijningsfrequentie van tweemaal per jaar, moet je geen actualiteiten willen brengen, of de pretentie hebben dat je een informatieve functie hebt voor de lezer. Raakvlak moet meer de diepte in gaan, met het bieden van achtergronden en met interviews die meer vertellen over de personen in kwestie dan hetgeen ze daadwerkelijk uitspreken”.