Archief

Driemaal Drieluik

Naast alle digitale informatiestromen, blijft het personeelsblad in fysieke vorm voor Driestar educatief een belangrijk middel voor de interne communicatie. Ook na de herziening van het merkenbeleid van Driestar educatief, vorig jaar. Het blad heeft wel een aantal veranderingen ondergaan.

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs en advisering. Op de hogeschool worden jongeren opgeleid tot leraar in het primair of voortgezet onderwijs. De dienst onderwijsadvies adviseert en ondersteunt leraren, directies en besturen in het primair en voortgezet onderwijs en biedt zorg aan leerlingen. De wijze waarop alle diensten werden uitgedragen, zorgde zowel binnen de eigen organisatie als bij de verschillende doelgroepen voor enige onduidelijkheid omdat activiteiten elkaar soms overlapten of juist compleet verschilden. Een rebrandingtraject zorgde voor de nodige helderheid. Vervolgens werden alle communicatiemiddelen tegen het licht gehouden, waaronder het personeelsblad ‘Drieluik'. Met achtergrondverhalen, columns en personeelsweetjes als verjaardagen, jubilea en nieuwe medewerkers, kan het blad op veel waardering rekenen. De bladformule is daarom grotendeels ongewijzigd gebleven, terwijl het blad in grafische zin een make-over heeft gekregen.

Jannie van der Knijff-Schouten is bij Driestar educatief verantwoordelijk voor de eindredactie van Drieluik: “Het blad is nu frisser en aantrekkelijker geworden, terwijl het toch vertrouwd overkomt vanwege de vaste rubrieken en de herkenbare onderwerpen. Zo zetten we altijd een van onze medewerkers in de schijnwerpers. In de laatste editie vertelt onze nieuwe leidinggevende van de mediatheek over zijn loopbaan en zijn motivatie voor deze functie. Wat ons als redactie opvalt, is het enthousiasme waarmee onze collega's zich voorstellen. Dat werkt aanstekelijk. Ik ben benieuwd hoeveel extra bezoeken de mediatheek naar aanleiding van dit artikel krijgt”.

De titel van het blad, ‘Drieluik', refereert vanzelfsprekend aan de naam van de organisatie. Het heeft daarnaast ook een link met de verschijningsfrequentie: drie keer per jaar. Drieluik wordt verspreid onder alle medewerkers van Driestar educatief.

Over Driestar educatief
Tien jaar geleden ontstond Driestar educatief uit een fusie van christelijke hogeschool De Driestar te Gouda en de schoolbegeleidingsdienst BGS te Ridderkerk. Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage wil leveren aan het christelijk onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen zij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies.