Archief

Duidelijke waarden leiden tot betere prestaties

Familiebedrijven presteren beter dan ‘gewone’ bedrijven, blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Family Business (ECFB). De duidelijke identiteit van deze bedrijven, die veelal gedreven worden door krachtige en herkenbare familiewaarden, versterkt de herkenbaarheid, het vertrouwen en de loyaliteit onder klanten, medewerkers en toeleveranciers. De resultaten tonen echter ook aan dat generatiewisselingen cruciale momenten vormen voor de cultuur- en identiteitsbewaking. Vooral op die momenten is daarvoor extra aandacht nodig.

Familiewaarden als anker

De financiële waarde van familiebedrijven ligt 7% hoger dan die van vergelijkbare niet-familiebedrijven, terwijl het verschil in rentabiliteit zelfs 16% bedraagt. Dat blijkt uit het onderzoek dat het ECFB uitvoerde in samenwerking met Rabobank en BDO Accountants & Adviseurs. Onderliggend aan die cijfers zijn de kernwaarden, die bij familiebedrijven veelal een prominente plaats innemen. “Dit zien wij ook terug in de praktijk”, vertelt Hans van den Boom, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie. “Als kernwaarden helder zijn, dan biedt dat houvast voor iedereen. Voor medewerkers, klanten en leveranciers. Het leidt tot meer focus en betere prestaties. Juist in familiebedrijven is er vaak meer aandacht voor de normen en waarden. Niet zo gek dus, dat zij meer waarde creëren dan andere bedrijven.”

 

Als kernwaarden helder zijn, dan biedt dat houvast voor iedereen. Voor medewerkers, klanten en leveranciers. Het leidt tot meer focus en betere prestaties.

Hans van den Boom (BOOM Communicatie)

 

Aandacht en betrokkenheid

Binnen familiebedrijven of bedrijven met een meewerkende eigenaar heerst meestal een specifieke cultuur, waarin aandacht is voor de afkomst en historie van de organisatie of het merk. Verhalen uit het verleden worden doorverteld en, indien van toepassing, van generatie op generatie overgedragen. Dat zorgt ervoor dat iedereen die voor het bedrijf werkzaam is, weet waar de organisatie voor staat. “Door die sterke identiteit weet het bedrijf mensen aan zich te verbinden”, volgens Van den Boom. “Medewerkers koppelen hun persoonlijke doelen aan die van de organisatie. Het zorgt voor betrokkenheid.”

Voor klanten en leveranciers heeft die identiteit eveneens betekenis: zij weten wat voor vlees ze in de kuip hebben en wat ze aan (de medewerkers van) het bedrijf hebben. Van den Boom: “Onderschat ook de betekenis niet die in het buitenland wordt toegekend aan bedrijfswaarden en -tradities. Wat betreft internationaal ondernemen hebben familiebedrijven echt een voorsprong, omdat ze eerder vertrouwd worden.”

Generatiewisselingen

De identiteit van een familiebedrijf is vaak krachtig, maar ook kwetsbaar. Uit het onderzoek van de ECFB blijkt dat vooral een generatiewisseling impact kan hebben. “Het is altijd maar de vraag wat een wisseling van de wacht betekent voor de bedrijfswaarden”, zegt ook Van den Boom. Daarbij zijn er twee soorten veranderingen te onderscheiden. Ten eerste is er de bedrijfsopvolging. De nieuwe eigenaar kan bijvoorbeeld een andere belevingswereld of een andere levensinstelling hebben – en die hoeft niet altijd aan te sluiten bij de bestaande familiewaarden. Een tweede mogelijke verandering is de vertaling van waarden naar een nieuwe tijdsgeest. Het is van belang dat er een voortdurende dialoog is over de betekenis van waarden voor nieuwe generaties klanten en stakeholders.

 

Het is van belang dat er een voortdurende dialoog is over de betekenis van waarden voor nieuwe generaties klanten en stakeholders.

Hans van den Boom (BOOM Communicatie)

 

Focus op organisatie- of merkwaarden

Al met al staan familiebedrijven met een duidelijke identiteit er goed op. “Als je de implicaties van het onderzoek van het ECFB doortrekt, kun je stellen dat niet-familiebedrijven meer aandacht aan hun kernwaarden moeten besteden”, stelt Van den Boom. Hoewel familiebedrijven qua historie en verhaal misschien een kleine voorsprong hebben, heeft elke organisatie een eigen verhaal. Het is zaak om dat verhaal en de onderliggende waarden expliciet te maken. “In onze aanpak stellen we de identiteit daarom centraal”, vertelt Van den Boom. “De kernwaarden stellen we scherp, waardoor ze in de organisatie verankerd worden. Vervolgens maken we de vertaalslag naar gedrag en communicatie, zodat voor iedereen voelbaar wordt dat de organisatie haar beloftes ook daadwerkelijk waarmaakt.”