Archief

Duurzaamheid definieert merken

Nederlandse consumenten zien Ikea voor het derde jaar op rij als het meest duurzame merk. De meubelgigant blijft FrieslandCampina en Rabobank nipt voor. Het Rijk en Shell hebben het minst duurzame imago. Doordat de sympathie voor duurzaamheid onder consumenten is gegroeid, ligt de lat voor merken hoger dan ooit.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Sustainable Image Index, uitgevoerd door onderzoeksbureau SSI in samenwerking met uitgever Management Team en adviesbureaus Synergie en MindWorld. SSI vroeg meer dan 1.050 consumenten naar hun beeld van de duurzaamheid van de 40 sterkste merken in Nederland. Daarnaast werden 312 consumenten bevraagd over hun houding met betrekking tot duurzaamheid.

Pijlers
De ranglijst is opgesteld aan de hand van vier pijlers, die bepalend zijn voor de beeldvorming rondom duurzaamheid. ‘Planet' – de manier waarop merken omgaan met milieu en energie – weegt hierbij het zwaarst, gevolgd door ‘persistence', oftewel strategie en bestuur. ‘People' – het personeelsbeleid – en ‘performance' – duurzaamheid van producten en diensten – spelen een bescheiden rol. Ondanks dat het vaak wordt gerekend tot één van de ‘3 p's' van duurzaamheid, zien consumenten ‘profit' volgens de onderzoekers niet als kenmerk van een duurzaam merk. Volgens hen wekt winst als drijfveer juist wantrouwen.

Sympathie
Ten opzichte van vorig jaar hebben consumenten meer sympathie voor duurzaamheid. De onderzoekers spreken van een ‘halo-effect': duurzame merken worden als positiever, aantrekkelijker en sympathieker gezien dan niet-duurzame merken. Consumenten verbinden duurzaamheid aan inspiratie en innovatie en streven zelf ook vaker duurzaamheid na. Merken die duurzaamheid opnemen in hun waardepropositie, hebben een streepje voor. Dat geldt naast de top-3 ook voor de snelle stijgers Eneco en Heineken.

Guido Gielen, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, sluit zich aan bij de uitkomsten van het onderzoek: ‘'Duurzaamheid werd de afgelopen jaren vooral gezien als marketingmiddel voor merken. Maar duurzaamheid gaat tegenwoordig veel verder. Het is geen trend meer maar een randvoorwaarde voor succes en maatschappelijke acceptatie van een merk.''

Geraadpleegde bron: MT.nl