Archief

Dynamiek in arbeidsmarktcommunicatie

De dynamiek is terug in de arbeidsmarkt. Alhoewel de werkeloosheid nog maar licht daalt, stijgt het aantal vacatures flink. Het CBS berekende dat er op dit moment 20.000 meer vacatures open staan dan vorig jaar. De stijging van vacatures is met name te vinden in de ICT, zakelijke dienstverlening en industrie.

Volgens BOOM-adviseur Annemieke van Egmond heeft de toegenomen dynamiek in de arbeidsmarkt gevolgen voor de arbeidsmarktcommunicatie van organisaties: “We zien landelijk een trend dat de respons op traditionele advertenties daalt. Het is dus noodzakelijk om strategischer te gaan denken om de juiste kandidaten te werven”.

“De afgelopen periode was het vaak voldoende voor organisaties om een vacature op een eigen site te plaatsen. De inbox van de personeelsfunctionaris explodeerde dan bij wijze van spreken”, vervolgt Van Egmond. “Door de hoge werkeloosheid behoort die situatie nog niet volledig tot het verleden, maar het tij begint te keren. Niet alleen het aantal vacatures stijgt namelijk; steeds meer mensen vinden ook daadwerkelijk een baan. Dat betekent dat de echte dynamiek op de arbeidsmarkt terug is.”

Vette vissen

Bedrijven doen er volgens Van Egmond verstandig aan om kritisch naar hun arbeidsmarktcommunicatie te kijken: “Je ziet dat de bedrijven met stijgende bedrijfsresultaten al actief zoeken naar geschikte werknemers. Nu is talent nog relatief eenvoudig te vinden, maar dat kan over een paar maanden weleens heel anders zijn. De concurrentie neemt toe. Je moet daarom zorgen dat je de juiste vissen laat bijten. Dat je inspanningen het juiste resultaat opleveren. Arbeidsmarktcommunicatie gaat om het vissen in de juiste vijver, met het juiste aas, met als doel de juiste vissen te laten happen. Als werkgever wil je de ‘vette vissen' vangen”.

Argumenten

Het werven en binden van professionals vraagt om een gerichte aanpak en op de doelgroep afgestemde communicatie. Van Egmond is van mening dat een werkgever in eerste instantie de juiste taal moet spreken: “De arbeidsmarktcommunicatie moet inhoudelijke argumenten bevatten die belangrijk zijn voor het segment werknemers waarop je de inspanningen richt. Het kan er dus op neerkomen dat je verschillende boodschappen hanteert voor verschillende typen werknemers. Om een voorbeeld te noemen: een manager spreekt een andere taal dan een techneut en is voor andere argumenten vatbaar.Dat gegeven bepaalt de toon van de communicatie richting de potentiële werknemer. Ook de plaats waar je de interactie aangaat is bepalend. Je moet wel weten waar je de doelgroep kunt aanspreken”. Van Egmond pleit in dat licht voor een geconcentreerde inzet van communicatie- en wervingsactiviteiten: “Wanneer je massamediaal en traditioneel insteekt, loop je als werkgever het risico te betalen voor inspanningen waarmee je veel mensen bereikt, maar niet of nauwelijks de potentiële werknemer aanspreekt. Het is dus zaak kritisch te kijken naar media- en activiteiteninzet. Met gerichte online activiteiten en doordachte events kun je bijvoorbeeld in bepaalde markten heel gericht werven en door die aanpak de effectiviteit van de arbeidsmarktcommunicatie vergroten”.

Werkgeversmerk

Van Egmond wijst tot slot op het belang van een onderscheidend werkgeversmerk: “Met behulp van employer branding positioneren organisaties zich op een positieve en unieke wijze. Zo kun je als werkgever een voorkeurspositie verwerven bij potentiële werknemers. De kracht van employer branding wordt nogal eens onderschat. Het kan net het verschil maken waardoor je wel die getalenteerde of ervaren kracht weet te vangen. Daarom mijn advies om op een doordachte manier arbeidsmarktcommunicatie vorm te geven. Het laatste waarop je zit te wachten is het vangen van bot, om in mijn beeldspraak van ‘vissen vangen' te blijven”.

Annemieke van Egmond werkt onder andere voor WVS-groep en Beckers en is bij deze opdrachtgevers betrokken bij de ontwikkeling van arbeidsmarktcommunicatie. WVS-groep en Beckers vullen gezamenlijk meer dan 3.000 arbeidsplaatsen in.