Archief

Een bloeiende presentatie

Zorginstellingen hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, zal het beleid in veel gevallen moeten worden herzien en afgestemd. Zorggroep Ter Weel is haar nieuwe beleidsperiode gestart met de introductie van een nieuw, gedragen beleidsplan. Een uitgebreid plan is ontwikkeld voor onder meer belangrijke externe betrokkenen. Voor de interne organisatie is een opvallende en aansprekende populaire variant ontwikkeld, geheel in de stijl van Zorggroep Ter Weel en het thema van het beleidsplan: ‘Een periode van bloei'.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het beleidsplan, is onderleiding van BOOM Communicatie een nieuwe positionering van Ter Weel vastgesteld. Tijdens dit positioneringstraject is bepaald welke kernwaarden typerend zijn voor Ter Weel. Een zevental waarden bleek diepgeworteld in de identiteit van de zorginstelling. Door deze kernwaarden centraal te stellen in het beleidsplan, kan op consistente wijze door alle medewerkers en vrijwilligers worden uitdragen waar Ter Weel voor staat, wat cliënten mogen verwachten en hebben medewerkers duidelijke uitgangspunten voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Eén beleidsplan; twee varianten
BOOM Communicatie maakte twee varianten van het beleidsplan; een uitgebreide versie voor enkele externe doelgroepen en managers en daarnaast een zogenoemde ‘populaire' versie voor de interne organisatie. Directeur Coby Traas legt uit: “We vinden het belangrijk om een volledig en inhoudelijk plan te kunnen overhandigen aan bepaalde betrokkenen, zoals de Raad van Toezicht. Maar minstens zo belangrijk is een aansprekende variant, die al onze medewerkers ontvangen.” Er is daarom een waaier ontwikkeld in de vorm van een bloem; het logo van Ter Weel. Op elk bloemblad wordt één van de zeven kernwaarden in duidelijke taal beschreven. “Door de opvallende vormgeving en korte, aansprekende teksten die vertaald zijn voor een breed publiek, verwachten we dat velen het beleidsplan zullen lezen en bewaren”, stelt Traas.

Laden van kernwaarden
De komende periode zal elke maand één van de kernwaarden worden geïntroduceerd door een werkgroep. Coby Traas vertelt: “De kernwaarden moeten niet door ons worden opgelegd. Het moet gaan leven in de organisatie. Iedereen wordt eigenaar van de kernwaarden. Wij zien het dan ook niet als verandertraject, maar eerder als een proces van bewustwording. Van wie wij zijn en waar wij voor staan als Zorggroep Ter Weel. Onze medewerkers moeten nu in spiegel kijken hoe zij individueel en in de teams invulling kunnen geven aan de kernwaarden. De bloemwaaier geldt daarbij als inspiratiebron en naslagwerk. Daarmee gaan we de komende periode op een zo aansprekend mogelijke manier aan de slag”.