Archief

Een stimulerende opdracht voor de Dopingautoriteit

‘Sport is te mooi voor doping’. Onder dit motto werkt de Dopingautoriteit aan haar missie: het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Aan de ene kant functioneert de Dopingautoriteit als de controlerende instantie die dopinggebruik opspoort en bestraft; anderzijds is de organisatie bezig met voorlichting en preventie.

Vanuit die laatste rol initieert de Dopingautoriteit de hernieuwing van een gedragsveranderingsprogramma, met als doelen om (jonge) topsporters bewust te maken van het belang van een schone sport en hen weerbaar te maken tegen de verleidingen van dopinggebruik. BOOM Communicatie is gevraagd om te komen tot een effectieve communicatieaanpak voor dit programma.

Gedegen fundament voor gedragsverandering

“Het communicatievraagstuk van de Dopingautoriteit is complex, omdat dopinggebruik zelf per definitie complex gedrag is,” zegt Hans van den Boom, die als strategisch adviseur van BOOM Communicatie bij de opdracht betrokken is. “Het is dus belangrijk om dat gedrag te doorgronden. En om vervolgens écht tot gedragsverandering te komen, is een gedegen fundament nodig. Met onze JEI-aanpak brengen we dat fundament voor het gedragsveranderingsprogramma zorgvuldig in kaart.”

Doping is een thema dat voornamelijk negatief in het nieuws komt. Het brengen van een positieve boodschap is dan ook een forse opdracht. Van den Boom: “De sleutel ligt bij de topsporter en zijn of haar omgeving. Het is van belang dat zij de waarden van zuivere sport stevig tussen de oren hebben én dat zij die waarden ook uitdragen. Dan maak je een collectief statement. Het vaststellen van die sportwaarden én het aansprekend communiceren daarvan, vormen een prachtige uitdaging waar we graag onze tanden in zetten!”

 

De gestructureerde en strategische aanpak van BOOM Communicatie was voor ons doorslaggevend in de bureaukeuze.

Erik Duiven (Dopingautoriteit)

 

Vooronderzoek en strategische sessies

Door middel van een vooronderzoek zijn de uitgangspunten voor de communicatie van het gedragsveranderingsprogramma inmiddels vastgesteld. “Belangrijk zijn met name de integrale aanpak en de keuze voor een positieve, verbindende profilering,” licht Rens Bogers toe, communicatiespecialist bij BOOM Communicatie. “Het programma wordt bovendien neergezet als separaat merk, dat samen met de sporters optrekt.”

Wat nu volgt, zijn twee strategische JEI-sessies met in- en externe stakeholders. In de sessies gaat de projectgroep op interactieve en inspirerende wijze aan de slag met de identiteit en de communicatieaanpak van het programma. Bogers: “We halen informatie op, brengen de discussie op gang en komen tot gerichte adviezen. Daarbij spelen we in op gedragsveranderingstheorieën die hun waarde hebben bewezen, maar we voegen ook nieuwe inzichten toe.” De opbrengst voor de Dopingautoriteit is een concreet sturingsinstrument voor de ontwikkeling en uitrol van de communicatie.

Samen winnen

“De gestructureerde en strategische aanpak van BOOM Communicatie was voor ons doorslaggevend in de bureaukeuze,” zegt Erik Duiven, senior voorlichter topsport bij de Dopingautoriteit. “We hebben behoefte aan advies waarmee we gericht en blijvend sturen op gedragsmotivatoren. Wij hebben veel kennis van de topsport en het thema doping in huis; BOOM Communicatie brengt specifieke expertise in op het gebied van identiteit en de beïnvloeding van gedrag via communicatie. Zo komen we samen tot het beste resultaat.” Bogers schaart zich achter die woorden: “Het is vanuit ons vakgebied natuurlijk een interessant vraagstuk, maar bijdragen aan een schone sport ligt als voetbaltrainer ook nog eens erg dicht bij mijn persoonlijke interesses en normen. Deze opdracht werkt dan ook erg stimulerend!”, sluit Bogers af met een knipoog.