Archief

eID-stelsel rijksoverheid krijgt vorm

De omvang en het belang van online communicatie neemt toe. Mensen, bedrijven en instellingen hebben daarom behoefte aan zekerheid over met wie zij digitaal communiceren. Om in te spelen op die behoefte, werkt de rijksoverheid aan het eID-stelsel. Hiermee regelen overheid en bedrijfsleven samen een betrouwbare en veilige online identificatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft BOOM Communicatie geselecteerd om het beeldmerk te ontwikkelen voor dit stelsel.

De rijksoverheid wil in 2016 een werkend stelsel voor elektronische identiteit (eID) hebben. Binnen het stelsel van online identificatie kunnen burgers, bedrijven en overheid online zakendoen met grotere zekerheid dat een persoon ook daadwerkelijk is wie hij of zij zegt te zijn. Het stelsel helpt tegen cybercrime en identiteitsfraude en biedt de mogelijkheid om online leeftijden te kunnen verifiëren. De bescherming van de privacy is een belangrijk uitgangspunt van het stelsel. Organisaties krijgen alleen toegang tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taak. Een online slijter krijgt bijvoorbeeld alleen te zien of een persoon ouder is dan 18 jaar. De slijter krijgt dus geen geboortedatum of burgerservicenummer te zien.

Tot nu toe hebben overheden en bedrijven hun eigen manieren voor online identificatie. Mensen moeten daarom verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden. Dankzij het eID-stelsel kunnen mensen straks hetzelfde identificatiemiddel bij meerdere organisaties gebruiken, zowel bij de overheid als bij bedrijven. Dit zorgt ervoor dat online identificeren eenvoudiger wordt. Voor ondernemers beschikt de overheid al over een vorm van online identificatie: eHerkenning. Het is de bedoeling dat eHerkenning aansluit bij het eID-stelsel.

Idensys
De naam voor het nieuwe stelsel voor elektronische identiteit is inmiddels vastgesteld: Idensys. De visuele vertaling van deze naam wordt in de loop van dit jaar gepresenteerd. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “De besluitvorming over onze voorstellen voor het beeldmerk is inmiddels afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan de doorvertaling hiervan in enkele toepassingen, waarbij de nadruk vanzelfsprekend ligt op de diverse online gebruiksfuncties van Idensys”.