Archief

Elke maand 'Haven in zicht'

'Haven in zicht', de voorlichtingsrubriek van Zeeland Seaports in de regionale dagbladen, verschijnt voortaan iedere maand. Zeeland Seaports wil met 'Haven in Zicht' uitleg geven over het belang van de Zeeuwse havens en de rol van het havenbedrijf hierin. De rubriek kan gezien worden als een regelmatig terugkerende nieuwsbrief die een bestaand medium benut als distributiekanaal.

De frequentie waarmee Zeeland Seaports op deze manier voorlichting geeft aan haar achterban, wordt dit jaar aanzienlijk verhoogd. Kwam 'Haven in zicht' in het verleden slechts eenmaal per kwartaal uit; nu staat de rubriek elke maand een keer paginagroot in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Alle edities van 'Haven in zicht' zijn te vinden op de website van Zeeland Seaports:
www.zeeland-seaports.com.

Havenschap Zeeland Seaports is beheerder van de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen; dat gezamenlijk het derde zeehavengebied van Nederland vormt.