Archief

Emotie bepalend in verspreiden content

Emoties spelen een cruciale rol in het wel of niet delen van een online artikel. Organisaties die willen dat hun online content massaal door consumenten wordt verspreid, moeten inspelen op emoties of moeten hen weten te verrassen.

Jonah Berger en Catherine Milkman concluderen dit in hun studie ‘What makes online content viral' . Drie maanden lang screenden zij de meest gedeelde artikelen van de startpagina van de New York Times op verschillende factoren. Onder andere op lengte, praktische bruikbaarheid en op de emoties die een artikel opriep.

Identiteit
Een belangrijke conclusie van het onderzoek, was dat emoties een essentiële rol spelen in het delen van een artikel. Consumenten delen artikelen vaker als deze een positieve emotie oproepen. Dat deelgedrag is te verklaren vanuit het feit dat we onze identiteit op een positieve manier willen presenten en uitdragen. Met name humor en ontzag doen het goed. Maar ook een negatieve emotie kan consumenten aanzetten tot delen, mits dit een activerende emotie is, zoals boosheid. Verdriet stemt passief en motiveert niet tot delen.

Los van een specifieke emotie stemmen verrassende berichten vaker tot delen. Andere factoren die de virale werking van content bevorderen zijn zichtbaarheid – prominente berichten worden vaker gedeeld – en praktische bruikbaarheid. Consumenten delen berichten ook vaker indien deze zijn geschreven door een vrouw.

Positivisme
Volgens Mario van Gastel, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, hebben verschillende merken de kracht van positivisme al ontdekt: “Bekende voorbeelden zijn de Open Happiness-campagne van Coca Cola en The Fun Theory van Volkswagen. Dit laatste initiatief ging uit van de gedachte dat positieve gedragsverandering begint met plezier. Hiervoor creëerde VW grappige en verrassende filmpjes van experimenten in positieve gedragsverandering en stimuleerde consumenten om hetzelfde te doen. Het resultaat: een golf van ‘shares' waar zowel miljoenen kijkers als het merk Volkswagen dolblij van werden!”

Geraadpleegde bronnen: Marketingfacts.nl, Thefuntheory.com.