Archief

Enquête voor sociale kaart van Zeeland

De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten gaan de komende weken 50.000 enquêteformulieren verspreiden in Zeeland. Met de enquête willen deze overheden achterhalen hoe de Zeeuwen wonen, werken en recreëren. Daarnaast zijn het gebruik van openbaar vervoer, afname van hulp en de tevredenheid over regionale voorzieningen onderwerp van het onderzoek.

Met de uitkomsten van het onderzoek willen provincie en gemeenten de sociale staat van Zeeland bepalen. Daarmee willen ze vervolgens beleid maken.

De enquêteformulieren worden steekproefsgewijs verspreid in iedere Zeeuwse kern of wijk met meer dan 300 inwoners. Welzijnsorganisaties Scoop voert dit onderzoek uit in opdracht van provincie Zeeland.

Bron: PZC.nl.