Archief

Enthousiasme over diensten zorgsector

Speciaal voor de zorg heeft BOOM Communicatie diensten ontwikkeld op het vlak van corporate communicatie, marketingcommunicatie en webcommunicatie. Die diensten komen voort uit de expertise en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan binnen deze sector. Het enthousiasme van Zorggroep Ter Weel, dat met begeleiding van BOOM is gekomen tot een gedragen beleidsplan, wordt benut in het uitdragen van die diensten.

De zorg heeft te maken met ontwikkelingen die alle instellingen binnen de sector in meerdere of mindere mate treffen. Zo kampen zorginstellingen met een teruglopende overheidssteun. Dat vraagt een vergaande mentaliteitsomslag. Er moet een proactieve, commerciëlere manier van denken en werken worden geïntroduceerd om het hoofd boven water te houden, met behoud van de zorgkwaliteit. Daarnaast zijn cliënten steeds mondiger en kritischer en oriënteren zij zich op de markt. Het is om die reden zaak dat zorginstellingen zich weten te onderscheiden met een heldere profilering die appelleert aan essentiële waarden bij doelgroepen. BOOM ondersteunt grote en kleinere zorginstellingen bij de ontwikkeling van beleid dat op een slimme manier inspeelt op deze ontwikkelingen.

Betrokken medewerkers
Met het positioneringstraject bij Ter Weel is een helder beeld van de huidige en gewenste identiteit vastgesteld. Met de benoeming van een aantal kernwaarden is het fundament gelegd voor het toekomstige beleid. De medewerkers zijn vervolgens actief betrokken bij de vertaalslag naar de praktijk. Zij zijn degenen die met de handen aan het bed staan; zij weten als geen ander wat er leeft op de werkvloer en zullen in hun dagelijkse werkzaamheden keuzes moeten baseren op de benoemde kernwaarden. Hun betrokkenheid is om die reden cruciaal.

Het enthousiasme van Ter Weel over het traject, wordt – samen met enkele andere praktijkcases – nu uitgedragen aan andere zorginstellingen in Nederland door middel van een direct mail-actie. Naast een toelichting op de te verlenen diensten, wordt daarin aandacht gevraagd voor een viertal workshops die BOOM speciaal voor zorginstellingen heeft ontwikkeld.