Archief

Is er toekomst voor het onderwijs?

Het tweede nummer van Raakvlak is uit. Dit ‘relatie- en inspiratiemedium' van ROC Zeeland is gericht op een ieder die werkzaam is binnen het onderwijs of daar op een andere manier bij betrokken is.

‘Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. De ondertitel is veelzeggend. In ‘Raakvlak' draait het dus niet zozeer om ROC Zeeland zelf, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs in de volle breedte en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden (zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders) benadrukt ROC Zeeland indirect de centrale rol die zijzelf vervult als grootste opleidingsinstituut in de provincie. Raakvlak is daarmee een belangrijke component in de publieke verantwoording en imagovorming van het ROC.

Cruciale fase

De tweede ´Raakvlak´staat vooral in het teken van de toekomst van het Zeeuwse onderwijs en daarmee ook van de Zeeuwse economie en maatschappij. Heeft het onderwijs een voldoende rooskleurige toekomst binnen deze provincie? Een vraag waar mensen uit het bedrijfsleven, de politiek en natuurlijk het onderwijs zelf zich in deze Raakvlak over uitspreken. Zij lijken het erover eens te zijn dat het onderwijs in de regio op de drempel staat van een cruciale fase in haar ontwikkeling. Of het Zeeuwse onderwijs een rooskleurige toekomst hééft en hoe die er uitziet mag dan een vraag zijn, dat het onderwijs de toekomst van Zeeland ís staat níet ter discussie.

De complete realisatie van Raakvlak is door het ROC in handen gegeven van BOOM®: zowel het concept, de naamstelling, de redactie, de copywriting, de fotografie, het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, als de verspreiding. Vooralsnog ontvangen alleen de medewerkers en stakeholders van ROC Zeeland de uitgave, die minimaal driemaal per jaar verschijnt. De formule is echter gericht op groei; in de toekomst zou het blad toegezonden kunnen worden naar iedereen in de provincie die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is. Daarmee zal de formule van Raakvlak optimaal tot zijn recht komen.