Archief

Etten-Leur communiceert werkzaamheden

Diverse huizen in Etten-Leur liepen door extreme regenval, onder andere in 2006 en 2007, flinke waterschade op. Het rioolsysteem kon door de zware regenval de overvloed aan hemelwater niet verwerken. Gevolg: natte voeten voor veel inwoners en bedrijven in Etten-Leur. “Dat nooit weer!”, besloot het gemeentebestuur. Daarom werd in 2008 ‘Operatie Water Weg' gelanceerd, een project met als doel het hemel- en rioolwater buiten gebouwen en huizen te houden.

Inmiddels zijn de werkzaamheden van het project in volle gang en de bewoners van Etten-Leur kunnen hier dan ook flinke hinder van ondervinden. Goede communicatie richting haar inwoners is dan ook van groot belang vindt de gemeente. In samenwerking met BOOM zijn er daarom huis-aan-huis nieuwsbrieven verspreid. Met deze nieuwsbrieven wil de gemeente haar bewoners informeren over wat er in hun buurt gaat veranderen, wanneer men overlast kan verwachten en wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn.

De gemeente hoopt dat er met de nieuwsbrieven begrip wordt gecreëerd voor de huidige werkzaamheden. Naast informatie biedt de nieuwsbrief ook handige tips zodat bewoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van wateroverlast. Ook weet men dan wat te doen wanneer er bijvoorbeeld een weg openligt of een beroep moet doen op een hulpdienst. Voor inwoners die meer willen weten zijn er speciale informatieavonden georganiseerd.

Het streven is om in het voorjaar van 2011 klaar te zijn met alle werkzaamheden.