Archief

Etten-Leur geen natte voeten meer

Diverse huizen in Etten-Leur hebben door extreme regenval, onder meer in 2006 en 2007, flinke waterschade opgelopen. Bij noodweer stroomt het hemelwater niet alleen in overvloed op straat maar soms ook in de huizen van de inwoners van de gemeente. Ook sommige bedrijven zijn de dupe bij slecht weer. Om deze problemen tegen te gaan is een project gestart waarin BOOM® betrokken is: Operatie Water Weg.

De gemeente Etten-Leur is al een aantal jaar bezig met het aanpakken van het grootschalige waterprobleem. Dit zijn werkzaamheden geweest waarvan de burger niets heeft gemerkt. Nu is het moment aangebroken dat er ook voor de inwoners zichtbaar werk wordt verricht. Een goed moment voor de gemeente om de aanpak van de problemen meer uit te dragen. 

Er is een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid onder alle inwoners van Etten-Leur. In deze nieuwsbrief staat wat er de afgelopen jaren is uitgevoerd om het waterprobleem op te lossen. Daarnaast wordt er aangegeven wat er vanaf dit moment gaat gebeuren. Er staan werkzaamheden op de planning die voor lichte overlast kunnen zorgen. Door middel van de nieuwsbrief hoopt de gemeente begrip te creëren voor de werkzaamheden. De nieuwsbrief biedt niet alleen informatie; er worden ook handige tips vermeld zodat de bewoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van de wateroverlast. Voor inwoners die meer willen weten zijn er speciale informatieavonden georganiseerd. 

Het streven is voor 2011 klaar te zijn met alle werkzaamheden.