Archief

Facebook laat gebruikers geen keus

Facebook kondigde vorig jaar aan nieuwe voorwaarden te hanteren per 1 januari 2015, met boze reacties als gevolg. Gebruikers dreigden hun account te verwijderen omdat de nieuwe voorwaarden hun privacy zouden schenden. Facebook heeft inmiddels aangegeven dat de nieuwe voorwaarden pas gelden vanaf 30 januari a.s. Wat verandert er vanaf deze datum nu eigenlijk voor de Facebookgebruiker?

 

De meest bepalende wijziging in de voorwaarden opent de mogelijkheid voor Facebook om alle (profiel)informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief elke naam en profielfoto. Facebook kan hierdoor alle gegevens van haar gebruikers aan derden verkopen voor commercieel gebruik op Facebook, zoals voor advertenties. Dit geldt ook voor alle teksten en foto's die al voor 30 januari op Facebook zijn geplaatst. Of content gedeeld wordt met vrienden, vrienden van vrienden of met iedereen, maakt geen verschil; alle informatie, filmpjes en afbeeldingen vallen onder de nieuwe regeling.

Data verzamelen
De nieuwe voorwaarden staan Facebook toe alle data te benutten van haar gebruikers. Dat betreft niet alleen de content die iemand zelf publiceert op Facebook, maar ook alle data die anderen over die persoon bekend maken. Ook de contacten uit de eigen telefoon kunnen gebruikt worden, wanneer Facebook toestemming krijgt om vrienden te zoeken uit de eigen telefoonlijst. Facebook houdt ook het gedrag buiten Facebook bij. Dat wordt gedaan door andere applicaties die gekoppeld zijn met Facebook of via adverteerders.

Automatisch
Facebookers zijn met een e-mail en met een melding op Facebook op de hoogte gesteld van de nieuwe voorwaarden. Lang niet iedereen heeft tijd en zin om de ellenlange en gecompliceerde algemene voorwaarden te lezen. Vaak worden de nieuwe voorwaarden dan ook maar voor lief genomen. Dat het wezenlijke wijzigingen betreft ten opzichte van de huidige situatie, wordt niet echt duidelijk. Wanneer mensen na 30 januari gebruik maken van Facebook, gaan zij automatisch akkoord met de bijgewerkte voorwaarden, het gegevensbeleid en het cookiebeleid.

Targeting
Welke nieuwe mogelijkheden er vanaf februari voor adverteerders op Facebook ontstaan, is nog niet geheel te overzien. Duidelijk is wel dat adverteerders specifieker dan voorheen kunnen targeten op persoonsniveau, gericht op de (gezins)situatie, het wel of niet hebben van huisdieren, de manier van vakantie houden, hobby's, interessegebieden en noem maar op.

Alternatieven
Facebook laat de gebruikers geen keus: wie wil Facebooken moet de nieuwe voorwaarden accepteren. Wie niet wil meewerken aan de nieuwe situatie kan uiteraard zijn of haar profiel verwijderen. Maar ook dan kan Facebook vaak nog informatie verzamelen via applicaties als Instagram en Whatsapp en andere gekoppelde diensten. Janneke van Dijk van BOOM Communicatie: “De nieuwe voorwaarden gaan best ver. Facebook heeft zich een positie verworven waarin zij dergelijke voorwaarden kan opleggen aan haar gebruikers. Wel opent het meer ruimte voor andere aanbieders, die kunnen inspelen op negatieve sentimenten die steeds meer rondom het ‘commerciële Facebook' gaan ontstaan. Zulke aanvankelijk kleine challengers kunnen online razendsnel uitgroeien tot geduchte concurrenten”.