Archief

Financiële dienst krijgt eigen merkprofiel

Nederlandse beleggers die rente, royalties of dividend uit het buitenland ontvangen, dragen daarover bronbelasting af aan buitenlandse belastingdiensten. In eigen land betalen zij echter ook belasting over hun investeringen. In veel gevallen hebben zij recht op (gedeeltelijke) teruggave van bronbelasting. Veel beleggers beschikken echter over te weinig kennis om deze bronbelasting terug te vorderen of achten het niet rendabel om daar veel tijd in te investeren. Elk jaar blijven er dan ook wereldwijd miljarden euro’s liggen bij de belastingdiensten. Mylette, een dienstverlener in de financiële sector met ruime ervaring in het terugvorderen van bronbelasting, wil daar verandering in brengen.

Veel beleggers vorderen hun dubbel betaalde bronbelasting niet terug. Het terugvorderingsproces is immers niet alleen ingewikkeld en complex, maar verschilt ook nog eens per land. Specialistische kennis is nodig om door de bomen het spreekwoordelijke bos nog te kunnen zien.

Mylette is gespecialiseerd in het terugvorderen van bronbelasting en richt zich met haar specifieke dienstverlening op zowel private beleggers als intermediairs en banken. Binnen de zogenoemde Tax Desk van Mylette werken experts op dit gebied. Door op hen een beroep te doen, kunnen beleggers hun rendement fors verhogen en duizenden euro’s meer winst maken. De binnen Mylette aanwezige experts kennen de procedures en zijn in staat om klanten te ontzorgen.

 

BOOM Communicatie heeft ons onder meer succesvol begeleid en geadviseerd in de naamontwikkeling. Met een interne brainstorm hebben we gezorgd voor voldoende draagvlak in de organisatie. The Reclaim Company staat daardoor als een huis.

René Dorresteijn (Mylette)

 

Zichtbare dienstverlening

Ondanks de aanwezige kennis en prima dienstverlening, bedient Mylette echter niet het gewenste aantal klanten. Die situatie leidde tot de vraag hoe een dergelijke specifieke dienst zichtbaar is te maken in de markt. Hoe spreekt Mylette zowel intermediairs, banken als private beleggers aan? “Een dienst als deze vraagt om een eigen profilering, met een op de doelgroep afgestemde aanpak”, legt Hans van den Boom, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie, uit. “Pas dan zal een dergelijke specifieke dienst voldoende zichtbaar worden voor haar doelgroepen.” BOOM Communicatie ontwikkelde dan ook een nieuw en helder merkconcept en duidelijke merknaam waarmee Mylette potentiële klanten aan zich weet te binden: The Reclaim Company. Ook is een merkstrategie ontwikkeld waarmee ingezet wordt op groei. Hierbij werd door BOOM Communicatie ook een logo en huisstijl ontwikkeld.  

Groeistrategie

BOOM Communicatie adviseerde een groeistrategie te hanteren die zich uitstrekt over twee pijlers. Hans van den Boom: “Enerzijds wordt de dienstverlening actief onder de aandacht gebracht bij particuliere eindklanten, een pull-strategy. Daarnaast positioneert Mylette zich als kennisleider, door haar kennis over bronbelasting te verspreiden. En dat alles onder een sprekende merknaam: The Reclaim Company.” Met deze slimme merktactiek voor de Tax Desk weet Mylette doelgroepen actief aan zich te binden door de inzet van communicatie.  

Ontwikkelen van merknaam

Volgens René Dorresteijn, Managing Director bij Mylette, vormde de visie van BOOM Communicatie een waardevol advies: “BOOM Communicatie heeft ons onder meer succesvol begeleid en geadviseerd in de naamontwikkeling. Zij hebben ook het merknaamonderzoek en de merkregistratie voor ons uitgevoerd. Met een interne brainstorm hebben we gezorgd voor voldoende draagvlak in de organisatie. The Reclaim Company staat daardoor als een huis.”  

Subbrand

Met de merknaam The Reclaim Company is gekozen voor een meer beschrijvende naam, die als subbrand binnen Mylette een geheel eigen profiel heeft gekregen. In lijn met die nieuwe profilering en bijbehorende huisstijl, is een nieuwe website ontworpen, waarvoor ook een heldere contentstrategie is opgesteld. De volgende stappen zijn de ontwikkeling en livegang van de website, het genereren van meer kwalitatieve traffic naar de website en een doordachte inzet van zowel online als offline middelen.  

 

Met het merkconcept, de merkstrategie, de uitwerkingen en het strategische plan weten wij de positie van een bekende kennisleider verder te claimen.

René Dorresteijn (Mylette)

 

Strategisch communicatieplan

Om de verdere groei van Mylette in goede banen te leiden, is een strategisch communicatieplan opgesteld. Naast een formulering van de te varen koers en de uit te rollen merkstrategie, zijn ook de verschillende doelgroepen, de communicatieboodschappen en het merkconcept beschreven. Zo is ook voor de organisatie vastgelegd hoe en waartoe offline en online communicatie wordt ingezet. Het strategische communicatieplan beschrijft de te ondernemen marketing- en communicatieactiviteiten voor zowel de korte als (middel)lange termijn. René Dorresteijn geeft aan dat BOOM Communicatie een duidelijk koers heeft uitgestippeld: “Met het merkconcept, de merkstrategie, de uitwerkingen en het strategische plan weten wij de positie van een bekende kennisleider verder te claimen.”