Archief

Flexibele eenduidigheid

De ROC's in Nederland zijn alweer gestart met hun werving voor het schooljaar 2011/2012. ROC Zeeland zet hiervoor onder andere een pakket aan opleidingsbrochures in. Die brochures hebben 'eenheid in verscheidenheid' als kenmerk.

Al bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl, drie jaar geleden, heeft BOOM de diversiteit in het opleidingsaanbod als uitgangspunt genomen. De huisstijl moest het ROC als corporate brand nadrukkelijker in de markt zetten, maar daarnaast voldoende ruimte bieden om de op specifieke jongeren gerichte opleidingen aan de man te brengen.

Het resultaat is een zeer flexibele stijl, die ook duidelijke kaders stelt. Individuele opleidingen krijgen ruimschoots de kans zich in de volle breedte te presenteren, met gebruikmaking van de vele huisstijlcomponenten en branchegerichte fotografie. De opleidingen kunnen hun eigen kenmerken dus goed naar voren brengen, terwijl het eindresultaat onmiskenbaar ROC Zeeland uitdraagt en daarom ook gezamenlijk verstrekt kan worden aan decanen van 'toeleverende' scholen.

Aansluitend op de beleving van de jeugdige doelgroep bevatten de brochures slechts de hoogstnodige teksten en verder vooral veel beeldmateriaal. Uitvoeriger informatie over de opleidingen is te vinden op de website van ROC Zeeland.