Archief

Focus op kwaliteiten door branding

Flash Services heeft het vermogen om goed naar klanten te luisteren en gaat actief aan de slag met die vragen uit de markt. Dat bleek na een brandingtraject waarbij de unieke eigenschappen van deze toonaangevende leverancier van totaaloplossingen in radiocommunicatie bloot werden gelegd. “Het is goed om als organisatie een spiegel voorgehouden te krijgen en na te denken over waar je staat”, zegt Marjolein Graauw, marketingmanager bij Flash Services. “We kunnen ons nu presenteren op een wijze die aansluit bij onze klanten, recht doet aan wie we zijn en ons positief onderscheidt van de concurrentie.” BOOM Communicatie begeleidde het brandingtraject, stelde het merk ‘Flash Services' vast, werkte een nieuwe corporate identity uit en gaf invulling aan de internal branding.

In 15 jaar tijd is Flash Services uitgegroeid van een groepje pioniers tot marktleider in totaaloplossingen op het gebied van radiocommunicatie. “Flash Services heeft bewezen te kunnen luisteren naar de marktvraag”, verklaart BOOM-adviseur David Westveer dat succes. “De unieke eigenschappen van Flash Services hebben de onderneming gebracht waar ze nu staat. Dat hebben we tijdens het traject kunnen vaststellen op basis van feitelijke informatie. Flash Services is daarnaast uitermate servicegericht. Dat resulteert in bewijsbaar goede oplossingen, risicobeperking en comfort bij de klant. Klanten kiezen juist om die aspecten voor Flash. Bestaande klanten weten dat Flash het ook echt waarmaakt. Het is nu zaak om Flash Services op basis van hun unieke eigenschappen sterker te positioneren en te profileren in de markt. Zodanig dat potentiële klanten dit gaan herkennen en erkennen. Datgene wat je sterkt maakt, moet je laten zien in communicatie en gedrag.”

Verandering
Volgens BOOM-adviseur Luuk Schils is het belangrijk voor een groeiende organisatie om kritisch te kijken naar de eigen identiteit: “Alles is aan verandering onderhevig. En dat geldt zeker voor bedrijven. Er vinden bijvoorbeeld mutaties in het personeelsbestand plaats, je groeit in omvang, je ontwikkelt nieuwe activiteiten, je verbetert de dienstverlening, je boort nieuwe markten aan… Als je er middenin staat, ben je niet altijd doordrongen van de implicaties van zulke ontwikkelingen op je eigen organisatie, handelen en presentatie. Het is, gelet op je onderscheidende en concurrerende vermogen, belangrijk dat er organisatiebreed een bewustzijn is over waar het bedrijf voor staat. Wat je identiteit is. Bakens en uitgangspunten voor succes moeten voor iedereen helder zijn”.

Schils zegt dat Flash Services zich er nu bewust van is hoe het concurrerend vermogen verder versterkt kan worden: “Uitgangspunten, voorwaarden en succesfactoren zijn tijdens het brandingtraject in beeld gebracht en zijn vervolgens intern geladen. Onder andere door gezamenlijk het merk ‘Flash Services' vast te stellen. Die exercitie leverde nieuwe inzichten op voor de organisatie en heeft de kijk op de eigen organisatie veranderd”.

Marjolein Graauw is het daarmee eens: “We zagen tijdens het traject heel goed in dat onze externe presentatie niet langer paste bij waar we als organisatie voor staan. Ook hebben we vast kunnen stellen aan welke aandachtsgebieden we prioriteit moeten geven. Dit om verdere invulling te kunnen geven aan de ambitie om onze concurrentiepositie verder te versterken en als onderneming te groeien”.

Lees maandag 22 augustus meer over het brandingtraject bij Flash Services. Over hoe de interne organisatie bij het vaststellen van het merk ‘Flash Services' volop werd betrokken. En over hoe de internal branding verloopt; hoe krijgt Flash Services het merk tussen de oren en in het hart van de medewerkers?