Archief

Fortaal voor taal

Twee scholen van Koninklijke Auris Groep gaan samen en krijgen één nieuwe naam. De dicht bij elkaar gelegen scholen in de Utrechtse wijk Overvecht werkten al intensief samen. Ze zijn gericht op dove en slechthorende kinderen en op kinderen met spraak- of taalmoeilijkheden.

De naam van de gezamenlijke school wordt ‘Fortaal'. Een naam die toegankelijk is voor een brede doelgroep. Voor de kinderen is het vooral een goed uitspreekbare, stoere en snel aan te leren naam. Voor ouders en andere betrokkenen kan de naam ook allerlei associaties oproepen. Zo is uit de schoolnaam het Engelse woord ‘for' te herleiden, waardoor Fortaal letterlijk betekent: ‘voor taal'. Wordt het Franse woord ‘fort' herkend, dan staat de naam voor ‘sterke taal'. En als aan het Nederlandse woord fort wordt gedacht, roept de naam positieve associaties op als ‘solide' en ‘krachtig'. In die Nederlandse betekenis kan de link gelegd worden met drie forten van de Utrechtse Waterlinie, die deel uitmaken van de wijk Overvecht: Fort De Gagel, Fort aan de Klop en Fort Blauwkapel.

Duidelijk en simpel
BOOM Communicatie ontwikkelde de naam. Joop Maas begeleidde het traject van naamcreatie: “Belangrijke uitgangspunten bij de naamontwikkeling waren de eenvoud en de eenduidige uitspreekbaarheid. Alle leerlingen op de huidige twee scholen hebben hoor-, spraak- of taalproblemen. Toch moeten zij de naam van hun school straks goed kunnen onthouden en uitspreken. Het mag dus geen lange naam zijn, een naam vol ingewikkelde klanken, of een naam waarin ze de klemtoon op verschillende manieren kunnen leggen. Duidelijk en simpel dus. Dat lijkt eenvoudig. Maar tegelijkertijd moet het ook een naam zijn die nog niet eerder is bedacht en die op internet dus nog vrij is als nl-domein. Dat legt de lat hoog”.

Kinderraad
Om er zeker van te zijn dat de naam daadwerkelijk zou aansluiten bij de belevingswereld van kinderen met hoor-, spraak- of taalproblemen, werden er vier geselecteerde namen voorgelegd aan de kinderraad van de Bertha Muller School en De Taalkring; de twee scholen die samengaan. Joop Maas hierover: “Dat was heel nuttig. Prachtig om te zien hoe die kinderen eerlijk en spontaan reageerden op de vier naamvoorstellen. En hoe ze – hoe jong ze ook zijn – een duidelijke mening hebben. Uiteindelijk bleven er twee namen over, waaronder ‘Fortaal'. Het bestuur van Auris heeft uiteindelijk voor die naam gekozen”.

‘Fortaal' sluit aan bij een andere naam die BOOM enige tijd geleden voor Koninklijke Auris Groep ontwikkelde; eveneens voor een cluster 2-school. Die school in Bergen op Zoom werd tot ‘Montaal' gedoopt.

Over Koninklijke Auris Groep
De Koninklijke Auris Groep helpt mensen met communiceren. De groep heeft scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Ook is er ambulante onderwijskundige begeleiding vanuit cluster 2 aan kinderen in het reguliere onderwijs. Daarnaast doet Auris onderzoek en biedt het behandeling en zorg aan kinderen en volwassenen die minder goed in staat zijn zich te uiten of anderen te begrijpen.