Archief

Functionele vormgeving voor complexe boodschappen

Het is niet eenvoudig om een complexe boodschap helder en begrijpelijk over te brengen. Doelgroepen verschillen in hun informatiebehoeften, hebben niet evenveel kennis van het onderwerp en maken gebruik van uiteenlopende communicatiekanalen. Het is zaak de juiste communicatievorm(en) te selecteren én te komen tot begrijpelijke communicatie binnen een functionele vormgeving.

Vormgevingsopdrachten

“Een vormgevingsopdracht gaat meestal veel verder dan het maken van een design alleen,” licht Bart Thijssen toe, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie. “Voordat er daadwerkelijk met het design gestart kan worden, is er al een heel denkproces aan vooraf gegaan. Via welke kanalen gaan we de informatie aanbieden? In welke vorm presenteren we die informatie zo duidelijk mogelijk? En hoe zorgen we ervoor dat we de informatie voor iedereen begrijpelijk houden.”

 

De opdrachten voor Logius variëren van het uitdenken en designen van websites, tot het helder visualiseren van de werking van digitale inlogmethoden als E-Herkenning, DigiD en Idensys.

Bart Thijssen (BOOM Communicatie)

 

Aanbesteding

Rijksdienst Logius is een voorbeeld van een organisatie die dagelijks communiceert over complexe materie. Thijssen: “Hun doelgroepen verschillen sterk van elkaar wat betreft achtergrond en kennisniveau. Dat vraagt om een doordachte aanpak.”

Voor het toegankelijk maken van informatie door middel van vormgeving, schreef Logius een aanbesteding uit, die werd gewonnen door BOOM Communicatie. Thijssen: “Als vaste leverancier van Logius voeren wij vele vormgevingsopdrachten uit. Die variëren van het uitdenken en designen van websites, tot het helder visualiseren van de werking van digitale inlogmethoden als eHerkenning, DigiD en Idensys”.

Bij de opdrachten die BOOM Communicatie uitvoert voor Logius, komt meer kijken dan vormgeving alleen. Het begint steeds met het correct duiden en richten van de boodschap.

“Allereerst wordt de informatie samengevat, waarna de communicatieboodschap wordt geformuleerd en vereenvoudigd. Wat bij een veelheid van informatie of bij lastige materie helpt, is het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Belangrijke zaken eerst dus, want voor de details wil een geïnteresseerde wel wat moeite doen”, vertelt Thijssen.

Projecten

Voor Logius ontwierp BOOM Communicatie onder meer verscheidene infographics en illustraties ter verduidelijking van Idensys, het nieuwe online inlogstelsel dat momenteel door overheid en bedrijfsleven wordt uitgerold. Infographics zijn bij uitstek geschikt om de werking van (inlog)systemen of het verloop van gebeurtenissen gefaseerd te tonen. Door toepassing van dergelijke vereenvoudigde visuele communicatie bereikt en informeert de overheid een groot publiek, met een minimale overdracht van (ingewikkelde) tekst.

Naast grafische ontwerpopdrachten, zoals het realiseren van infographics, illustraties en  presentaties, ontwikkelt BOOM Communicatie voor Logius ook interfacedesigns. Thijssen: “We gaven vorm aan een aantal nieuwe onderdelen voor Logius.nl en hebben een nieuw ontwerp gemaakt voor de website van het Referentie GrootboekSchema. Daarnaast zijn inmiddels ook diverse inlogschermen en andere webfunctionaliteiten ontwikkeld. Bij het ontwerpen en realiseren van online items houden we rekening met de voor de Rijksoverheid geldende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Toepassing hiervan maakt een website voor alle soorten bezoekers toegankelijk”.

Rijksdienst Logius

Als Dienst Digitale Overheid is Logius verantwoordelijk voor de ontwikkeling en overheidsbrede toepassing van ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden. Zaken tussen overheden, burgers en bedrijven kunnen daarmee efficiënter geregeld worden. Voor de selectie van de leverancier vormgevingsdiensten schreef Logius een meervoudige onderhandse aanbesteding uit, waarbij BOOM Communicatie als winnaar uit de bus kwam.