Archief

Gastcollege strategische communicatie

Wat is het belang van een doordachte communicatiestrategie en gericht communicatieonderzoek? Op die vraag kregen zo'n 80 derde- en vierdejaars studenten communicatie van de HZ University uitgebreid antwoord. BOOM-adviseur en strategy director David Westveer verzorgde afgelopen vrijdag het college ‘Strategische Communicatie'.

“Een communicatiestrategie beschrijft en onderbouwt de wijze waarop communicatie als instrument door organisaties wordt ingezet om organisatie- en communicatiedoelstellingen te verwezenlijken”, zegt David Westveer. “Daarbij behoort een communicatieprofessional evidentie te bieden voor een gekozen richting. Waarom kies je voor een bepaalde aanpak? Wat is een logische strategie, gelet op doelstellingen en doelgroepen? Opdrachtgevers en leidinggevenden willen resultaat en verwachten in toenemende mate verantwoording van communicatiedeskundigen voor een specifiek gekozen oplossingsrichting.”

Feiten
Volgens Westveer draait het bij de ontwikkeling van een succesvolle communicatiestrategie om feiten en logica. “Zonder onderzoek ben je in de praktijk proefondervindelijk en ad hoc met communicatie bezig. De doelgroepen en hun belangen moeten bij voorkeur zorgvuldig en systematisch in beeld worden gebracht. Doe je dat niet, dan kun je strategisch gezien geen concrete en gerichte invulling geven aan het adagium ‘Stem af op je doelgroep'. Breng dus bijvoorbeeld in beeld hoe doelgroepen denken, voor welke argumenten zij vatbaar zijn, welke behoeften zij hebben… Natuurlijk kun je veel zaken aanvoelen en intuïtief benaderen, maar hoe bepaal je de scheidslijn tussen realiteit en perceptie? Dat is en blijft een lastig dilemma als je het niet staaft.”

Onderzoek
“Een flinke valkuil voor de communicatiedeskundige – ik ben zelf ook een paar keer tijdens mijn vroege carrière flink de mist ingegaan – is te gaan zitten op de stoel van de doelgroep en intuïtief te bepalen hoe zij denken, voelen en doen. Als je de ambitie hebt om communicatie strategisch in te zetten, moet je er voor waken dat je niet vertrekt vanuit allerlei aannames. Hoe beter het domein van de doelgroep in kaart is gebracht, hoe gerichter je een communicatiestrategie kunt ontwikkelen en hoe effectiever je inspanningen kunnen zijn. Daarom mijn pleidooi voor onderzoek. Raadpleeg daarbij bestaande onderzoeken en gebruik bestaande theorieën. Weet waarover je spreekt. Meten is weten. Daarnaast moeten de gestelde communicatiedoelen ‘smart' zijn. Doelstellingen, doelgroepen en communicatiestrategie – de ‘klassieke' onderdelen van het communicatieplan of communicatiebeleid – grijpen zo in elkaar.”

Overtuigend adviseren
Volgens Roel Pijpers, opleidingscoördinator van de opleiding Communicatie van de HZ University of Applied Sciences hoort bij overtuigend adviseren, een stuk bewijsvoering. “Die bewijsvoering zit hem in onderzoek en modellen. Met die bewijsvoering onderscheidt de professional zich van de amateur. Natuurlijk is communicatie ook creativiteit, fingerspitzengefühl, empathie. Maar daarmee alleen red je het niet. Niet voor niets is communicatie een studie van vier jaar.”

Geloofwaardig
“Het is voor onze studenten goed dat ze zien hoe de professionals van Boom de modellen echt gebruiken om tot betere adviezen aan de klant te komen. Daarmee toon je ondubbelzinnig de waarde ervan aan. Niet om er een zesje voor te scoren, maar om er straks geloofwaardig mee aan de slag te gaan.”

Tijdens het college deelde Westveer aan de hand van diverse cases ervaringen uit de praktijk en gaf tot slot de aanwezige studenten 11 praktische tips voor aankomende communicatieprofessionals.

De opleiding Communicatie van de HZ University of Applied Sciences hecht aan een goede aansluiting van opleiding en praktijk. Tijdens de vierjarige opleiding zijn binnen het curriculum diverse gastcolleges opgenomen. Studenten komen hierdoor in aanraking met recente ontwikkelingen, praktische inzichten en visies die afkomstig zijn uit het werkveld.