Archief

Gastcollege strategische communicatie

Aan welke voorwaarden voldoet een succesvolle communicatiestrategie? Op die vraag kregen derdejaars studenten communicatie van de Hogeschool Zeeland deze week uitgebreid antwoord. BOOM-adviseur David Westveer verzorgde afgelopen dinsdag het college ‘Strategische Communicatie'.

“Een communicatiestrategie zegt iets over de wijze waarop communicatie door organisaties wordt ingezet om organisatie- en communicatiedoelstellingen te verwezenlijken”, zegt David Westveer. “Daarbij behoort een communicatieprofessional evidentie te bieden voor een gekozen aanpak. Opdrachtgevers willen resultaat en verwachten in toenemende mate verantwoording van communicatiedeskundigen waarom gekozen is voor een specifieke oplossingsrichting.”

Volgens David Westveer is het zinvol om studenten een realistisch beeld te geven over de praktijk: “Tijdens het college werd er onder andere door de studenten gevraagd naar mijn visie op de ontwikkeling van het beroepenveld. Een belangrijk gegeven is dat communicatiedeskundigen, ook op kleinere schaal, research based moeten kunnen werken. Binnen de nieuwe beroepsprofielen van Logeion speelt onderzoek een nadrukkelijkere rol dan voorheen. Dat is niet voor niets. Om gerichte communicatiedoelstellingen en communicatiestrategieën te kunnen ontwikkelen, moet je als deskundige weten wat er speelt. Hoe doelgroepen bijvoorbeeld denken, voor welke argumenten zij vatbaar zijn, welke behoeften zij hebben. Natuurlijk kun je veel aanvoelen en intuïtief benaderen, maar hoe bepaal je de scheidslijn tussen realiteit en duimzuigerij? Dat is een lastig dilemma”.

Tijdens het college deelde David Westveer aan de hand van diverse praktijkcases zijn ervaringen: “Een grote valkuil voor een communicatiedeskundige – ik heb er ook wel eens mijn vingers aan verbrand – is te gaan zitten op de stoel van de doelgroep en intuïtief te bepalen hoe zij denken, voelen en doen. Als je communicatie strategisch wil inzetten, moet je er voor waken dat je geen scheve schaats rijdt. Dat je niet vertrekt vanuit allerlei aannames. Hoe beter het domein van de doelgroep in kaart is gebracht, hoe gerichter je een communicatiestrategie kan ontwikkelen en hoe effectiever je inspanningen kunnen zijn. Daarom mijn pleidooi voor onderzoek. Weet waarover je spreekt. Meten is weten”.

De Opleiding Communicatie van de Hogeschool Zeeland hecht aan een goede aansluiting van opleiding en praktijk. Tijdens de vierjarige opleiding zijn binnen het lesprogramma diverse gastcolleges opgenomen. Studenten komen hierdoor in aanraking met recente ontwikkelingen, praktische inzichten en visies afkomstig uit het werkveld.