Archief

Gastcollege voor studenten HZ

Hoe en wanneer werk je samen met een bureau? Op die en tal van andere vragen kregen tweedejaars studenten Vitaliteitsmanagement en Toerisme van de Hogeschool Zeeland gisteren uitgebreid antwoord. BOOM-adviseurs David Westveer en Roderik Wijkstra verzorgden het college ‘Samenwerken met een bureau'. “Op de kwaliteit van de samenwerking en de kwaliteit van de geleverde dienstverlening hebben zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever invloed”, zegt David Westveer. “De inbreng van de opdrachtgever én het bureau bepalen gezamenlijk de kwaliteit van het resultaat.”

Volgens David Westveer is het zinvol om studenten een realistisch beeld te geven over de praktijk: “Tijdens het college hebben wij de studenten onder andere een toelichting gegeven op onderwerpen als ‘het bureaulandschap', ‘marktverkenningen' en ‘samenwerken in de praktijk'. Daarnaast hebben we uitvoerig stilgestaan bij hoe je als opdrachtgever een bureau een opdracht verleent en aan welke eisen een eenduidige briefing moet voldoen. Deze materie is voor de studenten relevant. Veel van hen zullen in de toekomst te maken krijgen met de coördinatie van marketing- en communicatiewerkzaamheden.”

Na een hoorcollege gingen de studenten aan de slag met een opdracht. Op basis van fictieve cases moesten zij in groepjes een briefingdocument opstellen voor een bureau. Daarbij ging de aandacht uit naar het scherpstellen van de opdracht. “Een goede samenwerking begint met het uitspreken van concrete en gespecificeerde verwachtingen”, zegt Roderik Wijkstra. “Ook bij een werkrelatie tussen een opdrachtgever en een communicatiebureau. Duidelijkheid komt de kwaliteit van de relatie en de kwaliteit van de geboden dienstverlening ten goede.”

Hogeschool Zeeland vindt het belangrijk dat opleidingen aansluiten bij de beroepspraktijk. Reden voor de onderwijsinstelling om regelmatig deskundigen uit te nodigen. De opleiding Vitaliteitsmanagement en Toerisme leidt studenten op tot managers binnen de sector Vitaliteit en Wellness. Aan de Hogeschool Zeeland studeren zo'n 4000 studenten. Het instituut voor hoger beroepsonderwijs biedt 23 hbo-opleidingen en 2 master-opleidingen aan.