Archief

Gebruik mobiel internet neemt toe

Het mobiele internetgebruik is de afgelopen drie jaar fors toegenomen. Afgelopen jaar maakte ruim een derde van de Nederlanders gebruik van mobiel internet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opkomst van mobiel internet heeft volgens BOOM-adviseur David Westveer gevolgen voor de inrichting van websites: “De bereikbaarheid van informatie is een belangrijk aspect waar organisaties rekening mee dienen te houden”.

De afgelopen drie jaar is volgens het CBS een constante en explosieve stijging waarneembaar. In 2010 had ruim 20 procent van de internetgebruikers toegang tot het internet via een mobiele telefoon. In 2007 was dit slechts 8 procent. De groei is voornamelijk het gevolg van het stijgende gebruik van smartphones met een UMTS-verbinding.

Bereikbaarheid

“Websites zijn tegenwoordig vaak uitgerust met animaties en interactieve onderdelen”, zegt David Westveer. “Denk bijvoorbeeld aan filmpjes, interactieve presentaties en geanimeerde navigatiestructuren. Deze onderdelen beïnvloeden de bereikbaarheid van websites via mobiel internet in negatieve mate. Een geanimeerde navigatiestructuur kan bijvoorbeeld een website verfraaien, maar ook het gebruik via een mobiele verbinding frustreren. Interactieve en geanimeerde onderdelen zorgen snel voor een behoorlijk dataverbruik en kosten dus tijd en mogelijk ook geld; veel mobiele gebruikers hebben namelijk een abonnement met datalimiet.”

Websitebezoek

Westveer waarschuwt voor al te ‘fancy' websites: “Websites met toeters en bellen leiden al gauw tot onnodig datagebruik en langzame interactie. Dit zijn redenen voor gebruikers om een site niet te bezoeken of een websitebezoek vroegtijdig af te breken. Daarnaast ondersteunen lang niet alle mobile devices dit soort van ‘verfraaiingen'. Diverse smartphones en tablets zijn bijvoorbeeld niet geoptimaliseerd voor het gebruik van Adobe Flash; een plugin die nodig is om interactieve onderdelen te ondersteunen en weer te geven. Mobiel internet vraagt dus om eenvoudige, bereikbare sites. Dat kunnen overigens versoberde varianten zijn van een reguliere websites”.

Muis

Een ander aspect waar volgens Westveer aandacht aan gegeven moet worden bij de ontwikkeling van een mobiele website is het ontbreken van een muis: “Gebruikers van mobile devices scrollen met hun vingers. Pagina's worden met de vingertoppen bediend. Er moet daarom voldoende ‘witruimte' zijn opgenomen. Er is niets zo hinderlijk als een website die letterlijk te weinig ruimte biedt aan de gebruiker. Vergelijk het met het werken in een bezemkast. Dat vindt ook niemand prettig. Organisaties doen er verstandig aan om met deze aspecten rekening te houden bij de ontwikkeling van een nieuwe site of bij een herziening van hun huidige website”.

Jongeren

Mobiel internet wordt met name door jongeren gebruikt. De groep 12- tot 25-jarigen scoort bij het onderzoek van het CBS het hoogst. Bijna de helft (48 procent) van deze leeftijdsgroep maakte in 2010 gebruik van mobiel internet. Deze groep wordt op de voet gevolgd door de leeftijdsgroep 25- tot 44-jarigen. Van dit segment maakt 40 procent gebruik van mobiel internet. Binnen deze groep zijn hoogopgeleide mannen oververtegenwoordigd.

Geraadpleegde bron: Nu.nl