Archief

Geen vluchtige koersbepaling

“Door de jaren heen verandert iedere organisatie; bewust of onbewust. Na verloop van tijd vormt zich door die ontwikkelingen een identiteit die bepalend is voor de manier waarop het bedrijf functioneert. Het vaststellen van die identiteit en het gericht sturen hierop vanuit een toekomstvisie, is een belangrijke voorwaarde voor het succes van bedrijven”, stelt René van Donschot.

Als adviseur vanuit BOOM Communicatie was Van Donschot betrokken bij de herpositionering van Aerodata International Surveys. Deze internationale onderneming koos voor een grondige, doordachte aanpak en communiceert sinds kort in lijn met haar huidige identiteit.

Aerodata International Surveys is gespecialiseerd in het maken van opnames vanuit de lucht en het verwerken van ruimtelijke gegevens tot geo-informatieproducten. Haar doelgroep bestaat uit commerciële bedrijven, maar ook overheden en onderzoeksinstituten. Onder begeleiding van adviseurs van BOOM werd met de JEI-methode eerst de identiteit en de gewenste positionering vastgesteld. De diversiteit in doelgroepen en de internationale scope van de onderneming stonden daarin centraal.

“JEI staat voor ‘Je Eigen Identiteit'. Met de JEI-aanpak focussen we op de essentiële factoren die van belang zijn voor de positionering. We diepen vooral de identiteitskenmerken goed uit. Alleen een positionering die op de werkelijkheid is gebaseerd, is authentiek en daardoor hanteerbaar, geloofwaardig en krachtig”, geeft Van Donschot aan.

Vanuit de gemaakte keuzes is vervolgens gewerkt aan de visuele uitstraling in de vorm van een restyling van het logo, een nieuwe huisstijl en een promotionele stijl. Het geheel is samengevat in een manual, waarmee alle vestigingen lokaal aan de slag kunnen. Door heldere en werkbare regelgeving is de acceptatie bij de vestigingen optimaal.

Fred Hagman, managing director van Aerodata: “De nieuwe look heeft een professionele, internationale uitstraling, die past bij wie we nu zijn en wie we in de toekomst denken te worden”.

Het hoofdkantoor van Aerodata is in Antwerpen gevestigd. Verder zijn er vestigingen in Frankrijk, Italië, Spanje en Australië. Vanuit deze locaties brengt Aerodata met Remote Sensing-instrumenten nauwkeurig het aardoppervlak in kaart. De onderneming werkt voor verschillende opdrachtgevers uit de online mapping- , navigatie- en olie-industrie. Daarnaast is Aerodata actief voor zowel landelijke, regionale, als lokale overheden.