Archief

Gemeenten investeren in citymarketing

Ondanks de bezuinigingen blijven grote gemeenten in Nederland de komende collegeperiode investeren in citymarketing. Dat blijkt uit de analyse ‘Analyse collegeakkoorden G30' van organisatieadviesbureau Berenschot.

De komende collegeperiode willen 20 van de 30 gemeenten investeren in citymarketing. Deze gemeenten willen met citymarketing hun aantrekkelijkheid vergroten en zichzelf sterker profileren.

Volgens de onderzoekers is een professionalisering binnen het specifieke vakgebied citymarketing waar te nemen. Gemeenten benutten bijvoorbeeld vaker de verbinding met de regionale omgeving. Op deze wijze is een regio gezamenlijk door meerdere gemeenten (inter)nationaal op de kaart te zetten. Er bestaan bijvoorbeeld al samenwerkingsverbanden tussen ‘grote' gemeenten zoals Amsterdam, Haarlem, Maastricht, Delft, Sittard-Geleen, Den Haag en Westland en regiogemeenten en regionale platforms.

Citymarketing is meer dan promotie alleen. Veel gemeenten blijken zich daar bewust van te zijn en kiezen voor een integrale aanpak om de aantrekkelijkheid van een stad te vergroten. Meer dan in het verleden richten steden zich, naast promotie, ook op het versterken van ‘het product'. Zij nemen initiatieven op om het daadwerkelijke aanbod van de stad en regio te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Een kwalitatief aanbod van evenementen neemt daarbij een belangrijke plek in.

Organisatie
Volgens de analyse van Berenschot blijken ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van citymarketing ook bij te dragen aan de ‘professionalisering' van citymarketing. Enkele steden die al ervaring met citymarketing hebben, waaronder Maastricht, Nijmegen en Amsterdam, willen bijvoorbeeld de organisatie stroomlijnen en effectiever maken. Daarnaast formuleert een aantal steden de ambitie om samenwerking met partners te zoeken of te versterken.

Volgens BOOM-adviseur Luuk Schils is het belangrijk om bij professionele citymarketing te vertrekken vanuit een strategische visie. Schils: “Het proces start met het aanbrengen van een duidelijke focus. Wat zijn je doelstellingen? Wat wil je precies bereiken? Die vragen moeten precies beantwoord worden. Zonder focus blijven gemeenten op het gebied van citymarketing al snel hangen in goede bedoelingen. Dat mag uiteraard niet de bedoeling zijn.” BOOM-adviseur David Westveer vult aan: “Het ontbreken van een onderscheidende positionering en scherpe doelgroepbenoeming en -segmentatie zijn andere valkuilen op het gebied van citymarketing. Dat blijkt ook uit de analyse van Berenschot. Kort gezegd moeten gemeenten keuzes durven maken. Je kunt niet alles uitdragen.”

Puur Rucphen
Schils was tijdens de afgelopen collegeperiode voor de gemeente Rucphen actief op het gebied van city- en regiomarketing en ontwikkelde in opdracht van de gemeente een gemeentelijk promotiebeleid. Schils: “Het promotiebeleid van de gemeente geeft een heldere vertaling van de keuzes die de gemeente op strategisch niveau heeft gemaakt. Bij dit proces is gezocht naar een sterke binding met de regio. Dit proces heeft uiteindelijk geresulteerd in de positionering ‘Puur Rucphen' met daaraan gekoppeld een aantal thema's: ‘Toerisme', ‘Wonen en werken', ‘Collectieve en individuele dienstverlening'. Citymarketing gaat over keuzes maken. Je kunt niet overal op inzetten.”