Archief

Gewoon alles bij ZLM verzekerd

ZLM Verzekeringen communiceert op verschillende manieren met haar klanten en mogelijke nieuwe klanten. Altijd draagt de communicatie uit waar ZLM Verzekeringen voor staat. Geen overbodige mooipraterij, maar duidelijke en directe informatie waar de doelgroepen iets aan hebben.

Een belangrijk communicatiemiddel zijn de productbrochures waarin de kenmerken van de verschillende ZLM verzekeringen zijn weergegeven. BOOM® heeft voor ZLM een nieuwe brochure ontwikkeld waarin alle informatie over particuliere verzekeringsproducten van ZLM is gebundeld. De brochure met de titel “ZLM Totaalpakket” voorziet in een belangrijke behoefte. Bestaande en nieuwe klanten van ZLM Verzekeringen kunnen zich nu wenden tot één middel om de basisinformatie over de producten te vinden. Beknopt en overzichtelijk!

BOOM® ontwikkelde het nieuwe visuele stramien waarbinnen de communicatieboodschap op een duidelijke wijze gepresenteerd wordt. De “ZLM Totaalpakket-brochure” bevat de herkenbare ZLM huisstijlkleuren gekoppeld aan sprekende boodschappen ondersteund door fotomateriaal speciaal voor de uitgave geproduceerd. BOOM® realiseerde naast het ontwerp en advisering tevens de gehele opmaak van de brochure.