Archief

Give aways: zorg voor functie en waarde

Het is een traditie om klanten, relaties en potentiële relaties af en toe een presentje te geven. Bijvoorbeeld bij een bedrijfs- of beursbezoek, een evenement of bij de afronding van een project. Veel kantooromgevingen staan vol met zulke snuisterijen. Voor zo'n presentje, ook wel ‘give away' genoemd, zijn twee scenario's denkbaar: de give away krijgt na overhandiging een functie of verdwijnt na ontvangst in een prullenbak.

Bepaal eens voor uzelf: hoe vaak heeft u een cadeau ontvangen waar u niet op zat te wachten? Uit beleefdheid accepteerde u in zo'n situatie waarschijnlijk het cadeau dat u in handen werd gedrukt en bedankte u de gever. Eigenlijk vreemd, want echt blij word je er niet van. Uit ervaring durf ik te stellen dat mensen regelmatig de schone schijn ophouden. Geen positieve ervaring dus met uw organisatie, product, dienst of merk. Relatiegeschenken moeten altijd een functie hebben en van waarde zijn voor de ontvanger. Anders is er sprake van verspilling die negatief wordt geassocieerd met uw organisatie, product, dienst of merk. Dat wilt u voorkomen. De vraag rijst dus: wat is een functionele en waardevolle give away? Hieronder drie punten waar u in ieder geval rekening mee zou moeten houden.

1. Geschikt of ongeschikt?
Allereerst doemt de vraag op of het geven van een attentie wel op zijn plaats is. In economische mindere tijden is soberheid op zijn plaats. Ongepast rondstrooien van cadeaus kan als decadent ervaren worden. Wederom een negatieve en ongewenste associatie. Er moet dus wel een daadwerkelijke aanleiding zijn om iets te vergeven. Daarnaast moet voorkomen worden dat een give away een waan van belangenverstrengeling oproept. Bescheidenheid is dus op zijn plaats. Een geschenk mag nooit de onafhankelijkheid van een medewerker of ambtenaar ondermijnen. Bescheidenheid en correctheid is dus geboden.

2. Afgestemd op ontvanger
Een functionele give away sluit aan bij de behoeften van een ontvanger. Om een voorbeeld te noemen: je geeft in principe geen barbiepop aan je neefje van vier en een takelwagen aan je nichtje. Evenzo geldt dit principe bij professionele relaties. Het geschenk moet interessant zijn voor de ontvanger, nuttig, bruikbaar, of bijvoorbeeld vermaken.

Een attentie met een functie kan jaren rondzwerven in een kantoorruimte, auto of in huiselijke omgeving. Zorg er dus voor dat de give away voor de ontvanger relevant is. Dat het geschenk door de ontvanger als ‘triomf' wordt getoond aan bijvoorbeeld collega's. Op deze wijze vergroot u de impact van de attentie en kunt u uw naamsbekendheid vergroten en uw organisatie, product, dienst of merk versterken. Pas wel op met het ongebreideld groot vermelden van uw bedrijfslogo. Zo'n beeldmerk moet bij voorkeur op het presentje of diens verpakking staan. Te groot of te vaak vermelden van een logo riekt naar territoriumdrift en megalomanie. Niet doen dus, is mijn mening.

Afstemmen betekent in de regel niet direct ‘personaliseren'. Het personaliseren van een give away door de naam van de ontvanger op het geschenk op te nemen, kan waarde toevoegen, maar ook afbreuk doen. De grootste fout die hierbij wordt gemaakt, is de aanname dat de ontvanger het prettig vindt om zijn of haar naam op een geschenk te zien staan. Mijn advies is om personalisatie alleen toe te passen als er ook echt sprake is van een relatie. Daarnaast zeg ik altijd: maak het echt persoonlijk door niet alleen een naam op te nemen, maar ook een op de persoon afgestemde boodschap. Zo wordt een relatiegeschenk echt maatwerk.

3. Versterken van boodschap
Een waardevolle give away vormt een communicatieboodschap die uw organisatie, product, dienst of merk versterkt. Het geschenk dient daarvoor qua aard aan te sluiten bij de (merk)persoonlijkheid van de afzender. Als u bijvoorbeeld als zakelijk dienstverlener pretendeert te staan voor kwaliteit, kunt u niet met een goedkoop geïmiteerd hebbedingetje uit Taiwan aankomen. Benzinestations doen er bijvoorbeeld onverstandig aan om aanstekers weg te geven. En zo zijn er nog wel meer foute voorbeelden te geven. Probeer origineel te zijn en kopieer niet klakkeloos wat anderen weggeven. Zomaar een liniaaltje of pennetje weggeven, is cliché en niet onderscheidend. Een give away moet een boodschap in zich hebben of een boodschap dragen. Pas dan is een relatiegeschenk nuttig.

Voor NVRA (dé vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening) ontwikkelde BOOM Communicatie onlangs een eenvoudige, maar doeltreffende give away. De doelgroep van NVRA bestaat uit juristen die dagelijks flinke dossiers verwerken. De NVRA speelt in op die dagelijkse praktijk. Het geschenk, een notitieblokje met daarin dossiermarkers, is een praktisch hulpmiddel voor de doelgroep. Door dit boekje vorm te geven in de huisstijl van de NVRA, is er een link gelegd tussen de NVRA en de opbrengst van het nuttige boekje voor de doelgroep. De boekjes zijn in de praktijk aanwezig binnen advocatenkantoren en worden benut door professionals. Dat past bij NVRA: een vereniging die er is van en voor professionals en die graag laat zien dat zij uiterst nuttig is voor haar leden.

David Westveer – Strategy Director en Communicatieadviseur BOOM Communicatie