Archief

Goed kan altijd beter

WIL (Werk en Inkomen Lekstromen) gaat haar communicatie verder professionaliseren. Na een aanbestedingsprocedure viel de keuze op BOOM Communicatie om hier invulling aan te geven. “De integrale aanpak en de wijze waarop onze communicatieprocessen geborgd kunnen worden, waren voor ons belangrijke argumenten om voor hun aanpak te kiezen”, geeft Marjolein van Veenendaal aan, die bij WIL de regie voerde over het aanbestedingstraject.

WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening van de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen. WIL geeft aan duizenden klanten informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen en schulden. Communicatie speelt daarin een wezenlijke rol. Niet alleen voor wat betreft de daadwerkelijke informatie die wordt overgebracht met voorlichting en communicatiemiddelen, maar ook in de benaderingswijze van de klanten. Omdat WIL de ambitie heeft om tot de top van de Nederlandse uitvoeringsinstanties te horen, is nadrukkelijke aandacht voor alle aspecten van de communicatie belangrijk. Want goed kan altijd beter.

Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “In september starten we met een inventarisatie waarbij we dus niet alleen aandacht hebben voor de communicatiemiddelen die worden ingezet richting klanten en de manier waarop klanten die beoordelen, maar ook voor de specifieke kenmerken van de WIL-organisatie. We willen zicht krijgen op de identiteit van de organisatie, zodat we daarop kunnen aansluiten met onze adviezen”.