Archief

Groei in dialoogmarketing

Van het totale marketingbudget nam het percentage dat voor dialoogmarketing wordt ingezet in het derde kwartaal van dit jaar met 23 procent toe.

De groei sluit aan bij de verwachting dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing bij Nederlandse organisaties. Marketeers geven liever de voorkeur aan een dialoog dan aan massacommunicatie, omdat zij daarmee direct en interactief contact kunnen zoeken met de klant. Dit blijkt uit de laatste peiling van DM Barometer, een kwartaalonderzoek naar bestedingen en trends in dialoogmarketing van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing.

Het budget wordt het meest besteedt aan de website (20 procent), geadresseerd drukwerk (18 procent) en e-mail marketing (17 procent). Ook werd aan de marketeers gevraagd welke (nieuwe) marketingkanalen zij momenteel toepassen in de marketingstrategieën. Online communities (55 procent) en mond-tot-mond (44 procent) worden genoemd. In interactieve televisie, mobiele applicaties en sms marketing zijn de ondervraagden (nog) niet actief.

Van de ondervraagden denkt 23 procent dat de uitgaven van dit jaar lager uitvallen vanwege de kredietcrisis. 25 procent zegt dat er helemaal geen verandering in de uitgaven optreedt.

Geraadpleegde bron: Adformatie.