Archief

Groei en duurzaamheid gaan samen

Met de overslag in de haven van Moerdijk gaat het goed. Havenschapdirecteur Ferdinand van den Oever wil echter niet alleen focussen op de economische kant van de haven, maar wil ook meer aandacht voor duurzaamheid.

‘Inspirerend duurzaam' was het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst van Havenschap Moerdijk. “Naast het economisch functioneren is ook de duurzaamheid van het haven- en industrieterrein van groot belang. Samen moeten we bouwen aan een duurzame omgeving met oog voor veiligheid, leefbaarheid en economische groei”, aldus Van den Oever.

Recordoverslag
In 2011 hebben de bedrijven in het havengebied een recordoverslag bereikt van 21,7 miljoen ton. Dat is een groei van 16% ten opzichte van 2010. De overslag van containers groeide het sterkst. De zeevaart tekende voor 6,7 miljoen ton van de overslag en de binnenvaart voor 15 miljoen ton. Ruim 2.000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen bezochten afgelopen jaar de haven van Moerdijk.

De doorvertaling van de economische groei naar duurzame oplossingen werd – weliswaar op kleine schaal – ook in de praktijk gebracht door de uitnodiging die BOOM Communicatie voor de bijeenkomst ontwikkelde van 100% gerecycled papier. BOOM is al jarenlang werkzaam voor het havenschap op het vlak van advies en creatie.