Archief

Grote segmentatie mediabestedingen

De mediabestedingen in Nederland zijn sterk versnipperd. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO en Nielsen in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Volgens het onderzoek is sprake van steeds kleinere homogene doelgroepen.

Het onderzoek van TNS NIPO en Nielsen richt zich op de ontwikkelingen in mediabestedingen vanaf 1990 tot heden. Doel is om antwoord te geven op twee hoofdvragen: ‘Hoe ziet de ontwikkeling van de totale mediabestedingen in de periode 1990 – 2009 in Nederland eruit?' en ‘Wat is de toekomst van (dagblad)reclame in een digitale omgeving?'.

Ontwikkelingen
De grootste groei in zowel bestedingen als in marktaandeel, blijkt te zijn doorgemaakt bij advertenties via radio, televisie en internet. De uitgaven aan dagblad- en publiekstijdschriftadvertenties blijken tevens te zijn toegenomen. De bestedingen aan personeelsadvertenties in dagbladen zijn in grote mate verschoven naar onlinemogelijkheden zoals jobsites.

Social Media
In hun zoektocht naar interactie met doelgroepen experimenteren veel mediabureaus en adverteerders met social media. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bestedingen aan online-advertenties verder zullen toenemen.

Roderik Wijkstra, communicatieadviseur bij BOOM, meent dat adverteerders kritischer kijken naar de relevantie van toekomstige online-advertenties: “Juist doordat doelgroepen kleiner en homogener worden, is het belangrijk om heel gericht te adverteren. Adverteerders willen interactie en dat bereik je alleen door relevant te zijn.”