Archief

Halderberge presenteert zich wervend

De gemeente Halderberge heeft een nieuwe promotiestijl in gebruik genomen. Het biedt de gemeente de mogelijkheid om haar toekomstige uitingen, van website tot powerpointpresentatie, met eenzelfde 'look and feel' te presenteren.

De invoering van de nieuwe stijl valt samen met de komst van een nieuw gemeentehuis. Het vergroot de mogelijkheden van Halderberge voor wat betreft haar visuele communicatie. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de brede toepasbaarheid; de stijl is opgebouwd uit elementen die toegepast kunnen worden met een grote mate van flexibiliteit. Het duurzame en groene karakter van de gemeente, komt met name terug in het kleurgebruik. De nieuwe stijl oogt fris en modern; associaties die deze gemeente graag oproept.