Archief

Handboek voor verbeteren van de zorg

Begin dit jaar is CURA-B gestart. Dit is een Interregproject van vier regio's in Europa, gericht op het versterken van de zorgeconomie. CURA-B wil het voor het midden- en kleinbedrijf makkelijker maken om innovatieve producten en diensten aan te bieden en te testen in zorgorganisaties. Dat is nodig omdat de zorg de komende jaren voor grote uitdagingen staat. Creatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven zijn daarom welkom.

CURA-B wordt uitgevoerd door N.V. Economische Impuls Zeeland. Het project richt zich op de Europese regio's Zeeland, Suffolk (Engeland), West-Vlaanderen (België) en Lille-Nord pas de Calais (Frankrijk). Bedrijven kunnen aan de slag gaan binnen twee domeinen: ‘zorg op afstand' en ‘kwaliteit van leven voor ouderen'.

“Zorgsystemen voor de gezondheidszorg komen steeds meer onder druk te staan. Daarom is CURA-B in het leven geroepen”, vertelt Ellen Erkens, communicatieadviseur van Impuls. “Momenteel is de vergrijzing in een regio als Zeeland al te merken. In 2025 is meer dan 25% van de inwoners al boven de 65 jaar. Die groep heeft een bovengemiddelde zorgbehoefte. En er zijn onvoldoende mensen werkzaam in de zorg om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Dat probleem openbaart zich nu al: het duurt steeds langer om vacatures in te vullen, met name binnen de ouderenzorg. Er moet iets gebeuren om de kwaliteit van de zorg te garanderen met minder capaciteit. Het regionale bedrijfsleven zou daarbij kunnen helpen. Vanuit deze gedachten is CURA-B ontwikkeld. CURA-B geeft mkb-spelers in de branche meer mogelijkheden om systemen op de markt te brengen ter ondersteuning van de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg. Dat kunnen ze doen in de vier landen die bij het project betrokken zijn. Om bedrijven zicht te geven op alle mogelijkheden die het project biedt, hebben we een duidelijk en overzichtelijk handboek laten ontwikkelen”.

BOOM Communicatie werd gevraagd het handboek te realiseren in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Riona Dietvorst-Doolaard, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie: “Een handboek moet niet alleen overzichtelijk zijn, maar moet bovenal logisch in elkaar steken. Alleen dan kan het effectief gebruikt worden door mkb-ers, zonder dat er allerlei vragen blijven bestaan. Drempels verlagen om met goede ideeën en initiatieven te komen, is het doel van CURA-B. Dan moet een handboek daar zo goed mogelijk aan bijdragen”.