Archief

Havenrubriek over kademuren

Vier keer per jaar publiceert Zeeland Seaports een voorlichtingsrubriek over haar activiteiten in de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen. Het havenbedrijf belicht daarin iedere keer een onderwerp waarvan de buitenwereld weinig weet heeft. In de recent verschenen editie is er aandacht voor kademuren. Aanleiding is de bouw van 175 meter extra kademuur voor BOW Terminal. Daarnaast zijn er belangrijke onderhoudswerkzaamheden bezig aan de Kaloothaven.

Met de voorlichtingsrubriek ‘Haven in Zicht' maakt Zeeland Seaports aan de inwoners van de provincie duidelijk wat er zich allemaal afspeelt binnen de grenzen van de twee havengebieden. Naast investeringen en actuele plannen van het havenbedrijf, kunnen dat ook activiteiten van de bedrijven in de havengebieden zijn. De rubriek is voor het havenbedrijf niet alleen een effectief voorlichtingsmiddel, maar onderstreept ook het belang van de zeehavens voor de werkgelegenheid en welvaart van de provinciale economie.

‘Haven in Zicht' verschijnt paginagroot in de huis-aan-huis-kranten in de provincie Zeeland. BOOM Communicatie verzorgt de realisatie.