Archief

Havenschap gericht op breed publiek

 

Zeeland Seaports is beheerder van de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen; het derde zeehavengebied van Nederland. De communicatiemiddelen van het havenschap zijn volledig afgestemd op die functie; Zeeland Seaports richt zich hierbij voornamelijk op belanghebbende overheden, het binnen de havens gevestigde bedrijfsleven en kandidaten voor een nieuwe bedrijfslocatie in de havengebieden. De laatste tijd gaat er echter steeds meer aandacht uit naar de directe ‘achterban’ van het havenschap: de inwoners van Zeeland.

In 2008 startte Zeeland Seaports al met een eigen informatierubriek in de PZC en BN/De Stem; de best gelezen dagbladen binnen de provincie. In de paginagrote rubriek met de titel 'Haven in zicht' belicht het havenschap lopende en toekomstige ontwikkelingen vanuit het oogpunt van Zeeland Seaports en het in de zeehavens gevestigde bedrijfsleven, gericht op een breed publiek. 'Haven in zicht' is in eerste instantie een voorlichtingsinstrument, waarmee Zeeland Seaports bovendien haar belang kan aangeven voor de werkgelegenheid en welvaart van de Zeeuwse economie. Hierdoor heeft de informatierubriek voor het havenschap dus eveneens een belangrijke pr-functie.

In het verlengde hiervan heeft Zeeland Seaports nu een brochure ontwikkeld die speciaal bestemd is voor het grote publiek. In deze aantrekkelijke, luchtige brochure stipt Zeeland Seaports haar belangrijkste taken aan en maakt het duidelijk welk economisch belang de twee zeehavens in de provincie vertegenwoordigen; een belang dat direct of indirect een positief effect heeft op iedereen die in Zeeland woont of werkt.

Meer informatie over Zeeland Seaports: www.zeeland-seaports.com.