Archief

Havenschap voortaan rood / wit / blauw

'Haven in zicht', de voorlichtingsrubriek van Zeeland Seaports in de regionale dagbladen, ziet er vanaf vandaag anders uit. De rubriek is één van de eerste communicatiemiddelen van Zeeland Seaports die is voorzien van de vernieuwde huisstijl. Voortaan zijn de hoofdkleuren van het havenschap afkomstig uit de Nederlandse vlag: rood, wit en blauw.

Het logo van Zeeland Seaports bestaat alweer twaalf jaar en is destijds door BOOM ontworpen na de fusie van de havenschappen Vlissingen en Terneuzen. Met enkele aanpassingen gaat het logo nu een volgende fase in. De belangrijkste verandering is de kleurstelling. Die laat nu duidelijk blijken dat Zeeland Seaports een Nederlandse haven is.

De symboliek in het logo is gebleven. In het beeldmerk zijn kapiteinsstrepen verwerkt zoals die op de mouw van een uniform te vinden zijn. Die strepen zijn internationaal herkenbaar en refereren naar scheepvaart, havens en een maritieme organisatie. Ook stralen ze autoriteit uit. Door de strepen in het beeldmerk van Zeeland Seaports niet recht te plaatsen, maar golvend, beelden ze de Westerschelde uit. De twee rondjes boven en onder de golven staan voor de haven van Vlissingen/Borsele aan de noordzijde van de Westerschelde en de haven van Terneuzen aan de zuidzijde.

De komende periode worden alle uitingen van Zeeland Seaports in lijn gebracht met de vernieuwde huisstijl. De voorlichtingsrubriek 'Haven in zicht', die vandaag in het regionale dagblad PZC is verschenen, is daar een voorbeeld van.

Zeeland Seaports wil met de rubriek uitleg geven over het belang van de Zeeuwse havens en de rol van het havenbedrijf hierin. De rubriek kan gezien worden als een regelmatig terugkerende nieuwsbrief die een bestaand medium benut als distributiekanaal. Alle edities van 'Haven in zicht' zijn te vinden op de website van Zeeland Seaports.