Archief

Havenschap wil ondergrondse verbindingen

Restanten van de één, kunnen waardevol zijn voor de ander. Maar door het ontbreken van een goede infrastructuur, wordt er door bedrijven in de praktijk weinig gebruik gemaakt van elkaars reststromen. Zeeland Seaports wil daar binnen de zeehavens van Vlissingen en Terneuzen verandering in brengen. Met het project 'Multi Utility Provider' wil Zeeland Seaports ondergrondse verbindingen maken tussen industrieën. Het leidingennetwerk dat zo ontstaat geeft een enorme impuls aan het duurzamer maken van de havenactiviteiten, omdat reststoffen makkelijk uitgewisseld en hergebruikt kunnen worden.

De ondergrondse leidingen moeten het mogelijk maken dat stromen met CO2, gas, warmte, biodiesel, elektriciteit en (warm) water hun weg vinden van het ene bedrijf naar het ander. Havenbedrijf Zeeland Seaports richt de plannen in eerste instantie op de bestaande industrie langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Uit onderzoek blijkt dat er markt is voor een 'MUP' binnen dat gebied. De komende jaren gaat Zeeland Seaports besteden aan concreet maken van de plannen (onder meer: financiering, tracé, MER-procedure, veiligheidsregels en businessplan) en het contractueel vastleggen van de partijen die willen deelnemen. Begin 2012 moet het project op de drempel van realisatie zijn gebracht.

Zeeland Seaports werkt de plannen voor de 'MUP' verder uit binnen het programma PATCH (Ports Adapting to Change). Dit is een gezamenlijk onderzoek- en studieprogramma van de havens Calais, Oostende, Newhaven, Portsmout, Ramsgate en Zeebrugge en de East Sussex County Council, de South East England Development Agency (SEEDA) en Zeeland Seaports. PATCH maakt gebruik van een Europese Interregionale stimuleringsregeling. De kennis die Zeeland Seaports met dit innovatieve project opdoet, stelt het beschikbaar aan alle andere PATCH-partners.

Voor het project Multi Utility Provider heeft BOOM in korte tijd een aantal communicatiemiddelen gerealiseerd, waarmee Zeeland Seaports informatie biedt over het project en richting geïnteresseerde partijen de voordelen van deelname aangeeft.