Archief

Heldere koers voor badplaats Domburg

Domburg heeft de officiële status van badplaats verkregen. Deze titel is uitgereikt door de European Spas Association na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het zeewater, de klimatologische omstandigheden en aanwezige mineralen. Met de badplaatsstatus kan Domburg zich nadrukkelijker profileren in de toeristenmarkt. Aan BOOM Communicatie werd gevraagd hiertoe een positionering vast te stellen met een gerichte marketingvisie.

Domburg is met name voor de Duitse toerist één van de bekendste toeristische plaatsen in Nederland. De direct aan strand en zee gelegen Zeeuwse plaats trekt vooral in de zomermaanden veel toeristen, die in Domburg traditiegetrouw ‘badgasten' worden genoemd. De aanduiding stamt nog uit de eerste helft van de vorige eeuw, toen er in Domburg een rijke badcultuur aanwezig was. Door de jaren heen heeft Domburg zich ontwikkeld als een eigentijdse toeristenplaats, gericht op toeristen die op zoek zijn naar een bovengemiddelde kwaliteitsbeleving. De badplaatsstatus voegt hier een nieuwe dimensie aan toe, wat vragen oproept over de algeheel te volgen koers op toeristisch-recreatief vlak. De luchtkwaliteit, het schone zeewater, de heilzame mineralen; ze zouden in wezen benut kunnen worden om van Domburg een tweede Lourdes te maken. Maar past dat bij een badplaats als Domburg?

Om helderheid te verschaffen over de te volgen koers voor Domburg en het daarmee samenhangende toeristisch-recreatieve product, werd BOOM Communicatie als adviesbureau geselecteerd door de gemeente Veere en de toeristische ondernemers in Domburg, verenigd in de OBD (Ondernemer Badplaats Domburg). Joop Maas was één van de BOOM-adviseurs die het traject heeft verzorgd: “Vanuit onze JEI-methodiek hebben wij in samenspraak met de ondernemers en de gemeente het nieuwe ‘merk' Domburg gedefinieerd. JEI staat voor ‘Je Eigen Identiteit', dus ook hier waren het specifieke karakter van Domburg, de rijke historie en de al aanwezige kernkwaliteiten belangrijke uitgangspunt voor het toekomstbeeld dat we hebben ontwikkeld. Daarbij rekening houdend met de veranderende behoeften en motieven van doelgroepen en het scala aan alternatieven dat zij hebben om ergens een vakantie of kort verblijf door te brengen. Door inventarisaties, analyses en discussies in JEI-sessies met de betrokkenen, zijn wij systematisch gekomen tot een concrete beschrijving van het toekomstige Domburg. Dat is een beeld dat recht doet aan het karakter van de plaats, de aantrekkingskracht voor het gewenste toeristenpotentieel en onderscheidend is ten opzichte van andere toeristenlocaties. Hiermee zijn beleidskeuzes van de gemeente en investeringen van ondernemers te richten op één gezamenlijk punt aan de horizon, wat de slagkracht en effectiviteit van alle inspanningen ten goede komt”.

Joop Maas vervolgt: “Welk ‘merk Domburg' er feitelijk door ons gedefinieerd is, kunnen we niet naar buiten brengen. Door alle activiteiten die in de toekomst op deze uitgangspunten gebaseerd worden, zal dit als het goed is vanzelf gaan blijken. Het mag wel al duidelijk zijn dat het aangename, klassieke en stijlvolle karakter van de badplaats behouden blijft en verder benut wordt. Verder biedt de badplaatsstatus mogelijkheden om accenten te leggen op het gebied van vitaliteit. Om richting te geven aan alle inspanningen op het vlak van marketing en communicatie, hebben we de koers vastgelegd in een marketingvisie voor de badplaats Domburg, gericht op de komende jaren. Gemeente en ondernemers gaan daar nu concreet mee aan de slag”.