Archief

Herbezinning door groei

Bedrijven binnen de softwareontwikkeling en -implementatie kenmerken zich door een snelle groei en een stevige ambitie. Des te meer klanten er gebruik gaan maken van de ontwikkelde software, des te beter worden de gedane investeringen ten gelde gemaakt. De focus ligt dus op het werven van nieuwe klanten. En zo blijf je groeien. Zo ook bij Easyflex, specialist in software voor de uitzendbranche. De afgelopen vijf jaar is dit bedrijf meer dan verdubbeld, qua aantal klanten en personeelsleden. Daarmee is ook het bedrijf zelf veranderd. De producten, diensten en cultuur zijn anders dan vijf jaar geleden. Dat vraagt om een nieuwe blik op de ooit gekozen positionering. Easyflex vroeg BOOM Communicatie om assistentie bij deze herpositionering.

Ronald van der Lee, directeur van Easyflex: “Door de enorme groei van de afgelopen jaren, viel me op dat er veel was veranderd. Dat heeft positieve kanten, maar uiteraard ook negatieve. Het was dus tijd om eens goed na te denken over onszelf. We zijn met het management en het hele team gestructureerd gaan bespreken wie we nu eigenlijk willen zijn. Wat is onze echte passie? We hebben dat nu een heel eind op orde, zodat we onze organisatie nu kunnen gaan aanpassen aan dat droombeeld. We kunnen er dan vervolgens daadkrachtig mee naar buiten treden!”.

René van Donschot van BOOM: “De relatie tussen Easyflex en BOOM bestaat al ruim vijf jaar. Het toen nog jonge bedrijf Easyflex, had voor mijn gevoel goud in handen. Een mooi product met functionaliteiten die de concurrentie niet bood. We hebben toen vooral geholpen om met een eenvoudige marketingcommunicatieactie structureel nieuwe klanten te benaderen. Dat heeft de nodige resultaten opgeleverd, wat tot groei heeft geleid. Nu komt het er op aan die groei te consolideren en verder uit te bouwen op een gekanaliseerde manier. Daar moet je een heldere strategie voor ontwikkelen, met de identiteit van het bedrijf als uitgangspunt.”

Omdat Easyflex actief is in een nichemarkt, is het aantal directe concurrenten op één hand te tellen. In deze markt is echter ook sprake van indirecte concurrentie. Veel aanbieders proberen hun niet specifieke software te implementeren in de branches ‘flexibele arbeid' en ‘personele dienstverlening'. Dat maakt niet alleen het aantal concurrenten groter, maar ook de diversiteit in producten en merken in de markt. Van Donschot: “Een onderscheidende profilering, gebaseerd op zowel de klantvoordelen als de kernkwaliteiten van Easyflex, biedt in zo'n markt een enorme toegevoegde waarde. Het is de kunst om die kwaliteiten en voordelen te benoemen en die in de dagelijkse praktijk te benutten. Zowel in het gedrag van iedereen binnen het bedrijf, als in de totale communicatie”.

Van Donschot vervolgt: “Een herpositionering heeft dus veel voeten in de aarde. Je herbezint je op alle fronten en moet er niet voor terugdeinzen om dan ook daadwerkelijk een aantal zaken aan te passen. Wij merken dat bedrijven best angst hebben voor zulke beslissingen en om die reden niet aan zo'n herpositionering willen beginnen. Zeker in zo'n branche als waarin Easyflex actief is, wordt je dan aan alle kanten voorbijgestreefd. Niets doen is geen optie, wil je de regie houden over je eigen toekomst. Gelukkig heeft Easyflex dat al in een vroegtijdig stadium onderkent, zodat er in alle rust gebouwd kan worden aan het nieuwe profiel van dit bedrijf”.

Naar verwachting vindt de externe implementatie van de herpositionering van Easyflex plaats in het vierde kwartaal van 2011.