Archief

Herfst-editie Waterwerker verschenen

Ieder kwartaal verschijnt de Waterwerker; een uitgave van waterschap Zeeuwse Eilanden. De herfst-editie is deze week uitgekomen en wordt gratis verspreid onder belangstellenden in de regio's waarin dit waterschap actief is: Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.

De Waterwerker geeft op luchtige wijze informatie en achtergronden bij werkzaamheden van het waterschap. In het deze week verzonden magazine is een vraaggesprek opgenomen met de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Karla Peijs, over waterveiligheid. Ook is er onder meer aandacht voor de afvoer van regenwater uit particuliere tuinen en het toenemend gebruik van hydroblocks in dijken.

BOOM® verzorgt de vormgeving en opmaak van de Waterwerker.