Archief

Het onderwijs als raakvlak‘Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. De ondertitel van het nieuwe relatiemedium van ROC Zeeland is veelzeggend. In ‘Raakvlak' draait het dus niet zozeer om ROC Zeeland zelf, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord.

De formule van Raakvlak is gericht op een ieder die werkzaam is binnen het onderwijs of daar op een andere manier bij betrokken is. De onderwerpen zijn gericht op de gemeenschappelijke interesses van de hele beroepsgroep. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs in de volle breedte en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden, zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders benadrukt ROC Zeeland indirect de centrale rol die zijzelf vervult als grootste opleidingsinstituut in de provincie. Raakvlak is daarmee een belangrijke component in de publieke verantwoording en imagovorming van het ROC.

Onderzoek
Om de behoefte aan een nieuw medium met een dergelijke opzet te toetsen, realiseerde BOOM® een 0-nummer dat verspreid werd onder een deel van de toekomstige ontvangers van het blad. Daaraan werd zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek gekoppeld. De bevindingen uit de kwantitatieve lezersenquête, werden als input gebruikt voor uitgebreide paneldiscussies. De beide onderzoeken onderschreven de lijn die met het 0-nummer was ingezet, zodat het eerste nummer slechts op accenten werd aangepast. 

De complete realisatie van Raakvlak is door het ROC in handen gegeven van BOOM®: zowel het concept, de naam, het onderzoek, de redactie, de copywriting, de fotografie, het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, als de verspreiding. Vooralsnog ontvangen alleen de medewerkers en stakeholders van ROC Zeeland de uitgave, die minimaal driemaal per jaar verschijnt. De formule is echter gericht op groei; in de toekomst zou het blad toegezonden kunnen worden naar iedereen in de provincie die op de één of andere manier bij het onderwijs betrokken is. Daarmee zal de formule van Raakvlak optimaal tot zijn recht komen.