Archief

Het verhaal achter de skyline

Wat er zich afspeelt in het havengebied Vlissingen-Oost is sinds kort van enige afstand te aanschouwen. Bovenop het vlakbij gelegen fort Rammekes is een informatiebord geplaatst met daarop de skyline van de zeehaven. Het bord is een initiatief van het muZEEum en havenschap Zeeland Seaports.

Het havenschap wil de Zeeuwse bevolking graag informeren over de bedrijvigheid in havengebieden Terneuzen en Vlissingen, die Zeeland Seaports beheert. De zeehavens zijn een belangrijke factor in de economie van de provincie, maar lang niet iedere Zeeuw onderkent dat door onwetendheid over de activiteiten die binnen de grenzen van de havengebieden plaatsvinden. Met diverse PR- en voorlichtingsactiviteiten wil Zeeland Seaports het publiek meer inzicht geven in de werelden van de twee havens. Zo wordt onder meer een informatierubriek met de titel ‘Haven in zicht' ingezet in het meest gelezen regionale dagblad, de PZC.

In samenwerking met muZEEum heeft Zeeland Seaports nu ook een informatiebord laten plaatsen op het uitkijkpunt van fort Rammekens. Vanaf dat punt is de skyline van Vlissingen-Oost en een deel van het havengebied Terneuzen te zien. Op het bord – dat door BOOM werd ontwikkeld en gerealiseerd – is terug te vinden welke bedrijven samen deze skyline vormen. De toelichtende informatie geeft aan welke activiteiten er plaatsvinden.

Bewust is er voor gekozen voor deze locatie waar natuur (water, land en bos), historie (Fort Rammekens is het oudste zeefort van West-Europa) en de haven samenkomen. Directeur Hans van der Hart van Zeeland Seaports: “Dit is de perfecte locatie om te laten zien dat natuur en industrie hand in hand kunnen gaan.”

Gebaseerd op bron: TV Walcheren.