Archief

HR en Communicatie samen sterker

De vakgebieden Human Resources en Communicatie moeten nauwer samenwerken om bestaande en toekomstige medewerkers te informeren, motiveren en te binden aan de organisatie. Dit blijkt uit een online survey onder HR- en communicatieprofessionals in Nederland.

 

In opdracht van Ravenstein & Zwart nam Rob Smeets, student bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een vragenlijst af onder 39 respondenten uit de vakgebieden communicatie, human resources en financiën. Uit de resultaten blijkt dat de verbinding tussen de gebieden in veel organisaties onvoldoende is. Bijna de helft van de ondervragers vindt dat de combinatie HR en Communicatie snel terrein wint. Er moet meer samengewerkt worden en professionals uit beide gebieden staan open voor nieuwe vormen van samenwerken.

Volgens BOOM®-communicatieadviseur Mindy Hugens zijn in de praktijk arbeidsmarktcommunicatie en het creëren en behouden van betrokkenheid doorgaans taken van HRM-afdelingen. “De kennis en ervaring die communicatiefunctionarissen op het gebied van strategische communicatie hebben, blijft op dat terrein onbenut. Dit verklaart waarom nog veelvuldig enkel naar traditionelere middelen zoals personeelsadvertenties en personeelsbladen wordt gegrepen, terwijl dit niet in iedere situatie het meest effectief en het meest kostenefficiënt is.”

De resultaten laten verder zien dat er voor veel organisaties nog werk aan de winkel is om mensen te informeren, motiveren en te binden aan de organisatie.
Ruim eenderde van de respondenten geeft aan dat beide domeinen nog te weinig of helemaal niet met elkaar verbonden zijn.

Gebaseerd op bron: Communicatie Online. Op de foto: Mindy Hugens.